BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Durniat Katarzyna, Kulczycka Agnieszka
Title
Metodologiczne problemy badania mobbingu
Methodological Issues of Mobbing Research
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 640-650, bibliogr. 15 poz.
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Keyword
Mobbing, Przemoc, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Stosunki międzyludzkie, Metody badawcze
Mobbing, Abuse, Employees in enterprise, Interpersonal relationship, Research methods
Note
summ.
Abstract
Omówiono pojęcie mobbingu, jego przyczyny, rodzaje i przebieg oraz krótko scharakteryzowano mobbing występujący w polskich organizacjach. Zaproponowano narzędzia do pomiaru tego szybko rozpowszechniającego się zjawiska, gdyż zainteresowanie tym tematem nabrało szczególnego znaczenia, zarówno dla pracodawców jak i pracowników, po pojawieniu się zapisu o mobbingu w polskim znowelizowanym "Kodeksie pracy".

The aim of this paper is to present the problem and the assumed scale of mobbing in the Polish working environment, as well as to indicate some methodological aspects connected with the study of this pathology of organization. This article is divided into five parts. The first part introduces a range of selected scientific approaches towards mobbing phenomenon. The second part explains the interactional and complex character of mobbing syndrome. Next, some data from previous research and contemporary observations are being cited. The last two parts of this paper deal with methodological tools — both the existing one created by Leymann, and the one being developed by the authors. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Adams A., Crawford N., Bullying at Work. How to Confront and Overcome It, Yirago Press, Londyn 1992.
 2. Brodsky C., The Harassed Worker, Heath and Company, Lexington 1976.
 3. Delikowska K., Raport z badań na temat działań mobbingowych w miejscu pracy, publikacja Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych „Społecznik" 2003, nr 7.
 4. DiPasquale V., Study examines „mobbing" at the workplace, http://www.eiro.eurofound.eu.int/2002/08/feature/ de0208203f.html, 2002.
 5. Field T., Bully in Sight. How to Predict, Resist, Challenge and Combat Workplace Bullying, Wessex Press, Oxfordshire 1996.
 6. Ger E., Mobbing. Nowe pojecie czy nowe zjawisko?, http://www.lgrant.com/czytelnia.php?ad=5, 2003.
 7. Grabowska B., Psychoterror w pracy. Jak zapobiegać i jak sobie radzić z mobbingiem, Wydawnictwo „Wielbłąd", Gdańsk 2003.
 8. Hirigoyen M. F., Molestowanie moralne. Perwersyjna przemoc w życiu codziennym, Wydawnictwo „W drodze", Poznań 2002.
 9. Hirigoyen M. F., Molestowanie w pracy, Wydawnictwo „W drodze", Poznań 2003.
 10. Ktoś B, Mobbing, Kancelaria Sejmu — Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa 2002.
 11. Kmiecik-Baran K., Cieślak W., Bez zgody na przemoc — w szkole i w pracy, Instytut Promocji Nauczycieli „Solidarność", Gdańsk 2001.
 12. Kmiecik-Baran K., Rybicki J., Mobbing — zagrożenie współczesnego miejsca pracy, Pomorski Instytut Demokratyczny, Gdańsk 2003.
 13. Leymann H., Mobbing and Psychological Terror at Workplace, „Yiolence and Yictims" 1990, t. 5, nr 2.
 14. Leymann H., The Mobbing Encyclopaedia, http://www. leymann.se/English/frame.html, 1996.
 15. Marciniak J., Mobbing a praktyka zarządzania personelem, http://www. marketing. info.pl/artykuly/artykul_5440.htm, 2004.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu