BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chełpa Stanisław
Title
Wybrane problemy metodologiczne badań międzykulturowych
Methodological Issues Involved in Cross-cultural Research: An Outline
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 619-628, bibliogr. 26 poz.
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Keyword
Badania naukowe, Metody badawcze, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Scientific research, Research methods, Economic literature analysis
Note
summ.
Abstract
Zaprezentowano kluczowe aspekty metodologiczne związane z przeprowadzaniem badań międzykulturowych. Autor przedstawił wytyczne dotyczące: problematyki powoływania zespołu badawczego, definiowania i operacjonalizowania badanego zjawiska oraz doboru próby badawczej.

The article presents key methodological concerns associated with performing comparative cross-cultural research. The concerns described include setting up research team, forming subject of research, focusing on research problems from etic or emic perspective, taking into account triangulation guidelines (cognitive and methodic pluralism), cultural adaptation of research tools, and the technique of polling research objects. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Andrałojć M., Czynnik kulturowy w zzl — badania międzykulturowe, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2004, nr 1.
 2. Brodbeck F. C. i in., Cultural Variation of Leadership Prototypes Across 22 European Countries, „Journal of Occupational and Organizational Psychology" 2000, nr 73.
 3. Butler M. C., An Integrating Perspective on Interdisciplinary Cross-cultural Research, „Journal of Managerial Psychology" 1998, nr 3-4.
 4. Cavusgil S. T., Das A., Methodological Issues in Empirical Cross-cultural Research: A Survey of the Management Literature and a Framework, „Management International Review" 1997, nr l.
 5. Chelpa S., Celowy dobór prób badawczych w dziedzinie zarządzania kadrami, „Współczesne Zarządzanie" 2003, nr 4.
 6. De Cieri H., Dowling P. J., Cross-cultural Issues in Organizational Behavior, [w:] Cooper C. L., Rousseau D.M. (red.), Trends in Organizational Behavior, torn 2, John Wiley and Sons, Nowy Jork 1995.
 7. England G. W., Harpaz L, Some Methodological and Analytic Considerations in Cross-national Comparative Reseach, „Journal of International Business Studies" 1983, nr 2.
 8. House R. J., A Brief History of GLOBE. „Journal of Managerial Psychology" 1998, nr 3 - 4.
 9. Jowell R., How Comparative is Comparative Research, „The American Behavioral Scientist" 1998, nr 2.
 10. Kolman L. i in., Cross-cultural Differences in Central Europe, „Journal of Managerial Psychology" 2003, nr 1-2.
 11. Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa 2000.
 12. . Lim L., Firkola P., Methodological Issues in Cross-cultural Management Research: Problems, Solutions and Proposals, „Asia Pacific Journal of Management" 2000, nr 1.
 13. Nasif E. G. i in., Methodological Problems in Cross-cultural Research: An Updated Review, .Management International Review" 1991, nr 1.
 14. Nelson J.M., Cross-cultural Psychology Qualitative Research Approaches, http://faculty.valpo.edu/jnelson/CCQMWebPage/CCQualPresent_flles/slide0023.htm, z dn. 4.04.2004.
 15. Ogbor J. 0., Williams J., The Cross-cultural Transfer of Management Practices: The Case jar Creative Synthesis, „Cross Cultural Management" 2003, nr 2.
 16. Ojczyzny słowa. Narracyjne wymiary kultury, Burszta W. J., Kuligowski W. (red.), Wydawnictwo Telgte, Poznań 2002.
 17. Peng T. K., Peterson M. F., Shyi Y. P., Quantitative Methods in Cross-national Management Research: Trends and Equivalence Issues, „Journal of Organizational Behavior" 1991, nr 2.
 18. Peregrine P. N., Atlas of Cultural Evolution, „Journal of Comparative and Cross-Cultural Research" 2003, nr 1.
 19. Rieger F., Wong-Rieger D., Model Building In Organizational/Cross-cultural Research: The Need for Multiple Methods, Indices and Culture, „International Studies of Management and Organization" 1998, nr 3.
 20. Sekaran U., Methodological and Theoretical Issues and Advancements in Cross-cultural Research, „Journal of International Business Studies" 1983, nr 2.
 21. Seror A. C., Cross-cultural Organizational Analysis: Research Methods and the Aston Pm-gram, „International Studies of Management and Organization" 1998, nr 3.
 22. Staniszkis J., Władza globalizacji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 23. Śpiewak P., Obietnice demokracji, Pruszyński i S-ka, Warszawa 2004.
 24. Wittgenstein L., Uwagi o Złotej gałęzi Frazera, Instytut Kultury, Warszawa 1998.
 25. White D. R., Cross-cultural Research: An Introduction for Students, materiał niepublikowany, 2002.
 26. Wyzwania wobec nauk społecznych, Flis A. (red.), Universitas, Kraków 1999.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu