BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cieśliński Janusz, Kopta Tadeusz, Obara Grzegorz, Palonek Danuta
Title
Aktualne propozycje modernizacji i budowy połączenia drogowego (Kraków-Myślenice) Lubień-Zakopane
Present Suggestion Towards Modernization and Building of Road Connection (Krakow-Myslenice)-Lubien-Zakopane
Source
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne (nr 11), 1996, z. 45, s. 85-96
Keyword
Planowanie przestrzenne, Projektowanie dróg, Prawo budowlane, Sieć drogowa, Drogi publiczne
Spatial planning, Road design, Building Code, Road network, Highway road
Note
streszcz., summ., Zsfg.
Abstract
Autorzy omawiają wymogi prawa budowlanego w związku z budową dróg na odcinku Kraków-Zakopane, biorąc pod uwagę Rozporządzenie Rady Ministrów, studium systemu transportu rejonu tatrzańskiego oraz studium zagospodarowania przestrzennego obszarów przygranicznych PRL-CSRS. W dalszej części pracy przedstawiono kilka wariantów modernizacji połączenia dróg na wyżej wymienionych odcinkach.

There are some problems of localizational, ecological and technical adaptation of "Zakopianka" to demanded standards of traffic service described in the paper. It is also presented a range and labour-consumption of the studies for obtaining programme conception adjusted to requirements of building law.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1231-9171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu