BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sojka Marek
Title
Giełdowy rynek akcji w Polsce
Stock Market in Poland
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2002, z. 27, s. 16-35
Keyword
Spółki akcyjne, Rynek papierów wartościowych, Stopa zwrotu, Akcje
Joint stock companies, Securities market, Rate of return, Shares
Abstract
W artykule przedstawiono krótką historię Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Charakterystyki giełdowego rynku akcji W Polsce dokonano na podstawie analizy akcji największych spółek giełdowych notowanych na GPW w latach 1999-2001.

Short history of the Warsaw Stock Exchange has been presented together with its description on the basis of shares analysis of the biggest trading companies quoted on the Warsaw Stock Exchange in 1999-2001. (AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Biuletyn Miesięczny GPW. Warszawa, GPW 2000, s. 3.
  2. Rocznik Giełdowy 2001. Warszawa, GPW 2001, s. 34.
  3. Warsaw Stock Exchange Annual Statistics 1992. Warszawa ,GPW 1992, s. 2, 9.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu