BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stabryła Adam (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie / Wydział Zarządzania)
Title
Problemy metodologii badań w projektowaniu ekonomicznym i organizacyjnym
The Problem of Research Methodology in Economic and Organisational Designing
Source
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2009, nr 1(12), s. 205-224, tabl., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Zarządzanie projektem, Metodologia badań
Project management, Research methodology
Abstract
W prezentowanym tekście wyeksponowano specyfikę metodologii projektowania w dziedzinie ekonomicznej i organizacyjnej jednostek gospodarczych. Zwrócono uwagę na rozdzielenie wymiaru makrosystemowego od mikrosystemowego wskazanych wyżej dziedzin. Problemy, które zostały przedstawione w artykule, to: - tematyka projektów ekonomicznych i organizacyjnych, - uniwersalne ujęcie metodyki badań, - dyspozycje projektów ekonomicznych i organizacyjnych, - definiowanie projektu, - procedura operacjonizacji. (abstrakt oryginalny)

The presented text describes the specificity of designing methodology in the economic and organizational area of economic units. Attention is paid to separating the macro--systemic dimension from the micro-systemic one of the above-mentioned fields. The problems presented in the article are as follows: - subject matter of economic and organizational designs, - universal perspective of research methodology, - predispositions of economic and organizational designs, - project defining, - operational procedure. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Charvat J. 2003. Project Management Methodologies: Selecting, Implementing and Supporting Methodologies and Processesfor Projects. Hoboken: John Wiley and Sons. ISBN 0-471-22178-3.
  2. Grobler A. 2006. Metodologia nauk. Kraków: Wyd. Aureus, Wyd. Znak. ISBN 978-83-87887-65-0 (Aureus), 978-83-240-0745-5 (Znak).
  3. Lent B. 2005. Zarządzanie procesami prowadzenia projektów: informatyka i telekomunikacja. Warszawa: Difm. ISBN 83-7251-546-8.
  4. Lock D. 2003. Podstawy zarządzania projektami. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1445-6.
  5. O ' Connell F. 2009. Szybka realizacja projektów. Kraków: Oficyna Wolters Kluwer Business. ISBN 978-83-7526-661-0.
  6. Popper K. 2002. Logika odkrycia naukowego. Warszawa: Fundacja Aletheia. ISBN 83-89372-01-0.
  7. Schlesinger P. R, Sathe V., Schlesinger L. A., Kotter J. 1999. Projektowanie organizacyjne. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN. ISBN 83-01-12594-2.
  8. Wielka Encyklopedia PWN. 2003, t. 19. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN. ISBN 83-01-14113-1.
Cited by
Show
ISSN
1506-2635
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu