BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kawka Tomasz
Title
Wartościowanie funkcji personalnej - model 3D
Evaluation of Personnel Function: 3D Model
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 629-639, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polityka personalna, Proces kadrowy w przedsiębiorstwie
Human Resources Management (HRM), Personnel policy, Personnel process
Note
summ.
Abstract
Artykuł opisuje poprzez trzy wymiary: funkcjonalny, instytucjonalny i instrumentalny (model 3D), realizację funkcji personalnej w organizacji. Ma to na celu identyfikację przebiegu i uwarunkowań procesów kadrowych, rozpoznanie skali zjawiska oraz rozpoznanie czynników, które wpływają na rozpoznanie decyzji personalnych.

This paper includes fundamental ideas of three-dimension evaluation model of human resources management. This construction is based on three depictions of personnel function: functional dimension, instrumental dimension, and subject dimension. This approach assumes simultaneous appraisal of all kinds of personnel activities in the context of these three dependent dimensions. The main goal of this analysis heads towards identification of routes and conditions of personnel processes, tools and executors. The result of such evaluation should be identified with conventional level of determinants' quality, which influence personnel decisions. The global HRM evaluation measure in this proposal is a point-value index numbered as a product of dimensions capacity, e.g. in graphical approach - capacity of a virtual cube. To ensure a minimum level of high quality of HRM in a firm, there should be identified this capacity, this index greater than zero (in a relative scale). It means the higher index, the higher level of HRM. When this measure is significantly higher then zero, an evaluated firm can be characterized as a one where some personnel subfunctions are put into practice, some HRM tools are used, and there are no essential problems related to qualifications and division of personnel duties among its performers. To sum up this construction of HRM evaluation, the only problem left is a problem related to absolute appraisal of HRM level. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje i metody, AE, Wrocław 1998.
  2. Listwan T., Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Wydawnictwo "Kadry", Wrocław 1998.
  3. Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, C. H. Beck, Warszawa 2002.
  4. Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami. Podstawy teoretyczne i ćwiczenia, AE, Wrocław 1999.
  5. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Antykwa, Kraków - Kluczbork 1998.
  6. Sajkiewicz A. (red.), Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja - kierowanie - ekonomika, Poltext, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu