BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karwacki Piotr
Title
Podejmowanie decyzji menedżerskich w controllingu
Controlling-supported Managerial Decision-making
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 453-461, bibliogr. 7 poz.
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Keyword
Controlling, Decyzje kierownicze, Proces podejmowania decyzji, Kierownicy w przedsiębiorstwie
Controlling, Management decision, Decision making process, Managers in a enterprise
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono specyfikę działania ośrodków odpowiedzialności wyodrębnionych na potrzeby stosowanego w przedsiębiorstwach controllingu. Ośrodki te pozwalają kadrze menedżerskiej na podejmowanie właściwych decyzji dotyczących prawidłowego sterowania wynikiem finansowym przedsiębiorstwa. Autor zwraca uwagę, iż controlling powinien być obecny nie tylko w dużych, ale również w małych przedsiębiorstwach, gdyż jako dynamiczny proces sterowania przedsiębiorstwem, zorientowany na wynik, a realizowany poprzez planowanie, kontrolę i sprawozdawczość, jest ukierunkowany na realizację takich zadań, które umożliwiają przedsiębiorstwu szybkie reagowanie na zmiany zachodzące w otoczeniu, zapewniając mu długotrwałą egzystencję.

Responsibility centers are very important elements of controlling management concept, by which board of directors can exert greater influence on decisions improving effectiveness and competitiveness, and awareness of costs and quality. The paper presents discussion on responsibility centers, their role and scope of managerial decisions, and chosen results of research on controlling in practice. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Ansoff H. J., The New Corporate Strategy, Wiley, Nowy Jork 1998.
  2. Brzezin W., Controlling. Modele teoretyczno-normatywne do zastosowania w przedsiębiorstwach polskich, Częstochowskie Wydawnictwo Naukowe, Częstochowa 2001.
  3. Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, Warszawa 1998.
  4. Hamrol M., System oceny przedsiębiorstwa przemysłowego, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Zeszyty Naukowe nr 126, Poznań 1992.
  5. Kaplan S. R., Atkinson A. A., Advanced Management Accounting, Londyn 1992.
  6. Mazur-Jelonek A., Wdrożenie i organizacja controllingu w firmie, „Gazeta Prawna" 2000, dodatek „Poradnik" nr 2.
  7. Witt F. J., Controlling und Ganzheitliches Controlling, Monachium 1997.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu