BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Leszczyńska Cecylia, Lisiecka Łucja
Title
Dezintegracja i integracja. Polskie prowincje przed i po odzyskaniu niepodległości
Disintegration and Integration. Polish Provinces Before and After the Recovery of Independence
Source
Ekonomia / Uniwersytet Warszawski, 2002, nr 7, s. 134-145, bibliogr. 40 poz.
Keyword
Historia gospodarcza, Gospodarka
Economic history, Economy
Note
summ.
Country
Polska, Galicja
Poland, Galicia
Abstract
Autorki starają się odpowiedzieć na pytanie - jak powstanie państwa polskiego wpłynęło na gospodarkę prowincji wchodzących wcześniej w skład państw zaborczych w latach 1918-1926.

The independent Polish Republic emerged in 1918 was composed of provinces till then belonging to the three powers that had participated in Poland's partitions of the late eighteenth century. For more than one hundred years these provinces were integrating with the economic structures of Russia, Austria and Germany. This found expression in an appropriate adjustment of the transport infrastructure, the volume and branch structure of the industrial and agricultural production, the outlets, etc. The fundamental question is: how did the emergence of the Polish state and the severing of the existing economic ties influence the condition of the different provinces that had earlier made part of Germany, Russia and Austria? At the beginning of the twentieth century, the markets seemed to be to a large extent complementary (for example, Great Poland was net exporter of food, while the Polish Kingdom and Galicia were its importers; Upper Silesia, with its raw material resources and heavy industry, was able to produce for the needs of the future domestic market of Poland, etc.). However, the early years of Poland's independence showed that this complementarity had been to a large extent illusive. The economic potential of the Polish provinces was adapted to the needs of the internal markets of Germany, Russia and Austria. The latter could not be replaced by the internal market of the Second Polish Republic. The production capacities exceeded the demand of the Polish consumers, the more so because, as a result of the war and the problems of reconstruction, the domestic demand was in many areas lower than in 1913. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bajer K., 1928, Zarys uprzemysłowienia województwa łódzkiego ze specjalnym uwzględnieniem przemysłu włókienniczego, Biblioteka Ekonomiczna Tygodnika "Przemysł i Handel", Warszawa.
 2. Balukiewicz B., 1923, Przemysł węglowy na Górnym Śląsku, "Miesięcznik Statystyczny" t. VI, z. 6.
 3. Biegeleisen L. W,, 1921, Stan ekonomiczny Małopolski, Warszawa.
 4. Bujak F., 1917, Rozwój gospodarczy Galicji, Lwów.
 5. Butler J., 1929, Konkurencja portów bałtyckich w świetle współzawodnictwa kolei polskich i niemieckich, "Przemysł i Handel", Warszawa, t. 26.
 6. Cząstka J., Nafta w Polsce, 1972, Kraków.
 7. Dałek E., 1976, Przemysł naftowy w Polsce w okresie międzywojennym, Częstochowa.
 8. Dzieje gospodarcze Polski porozbiorowej w zarysie, 1922, pod red. S. Kempnera, t. II, Warszawa.
 9. Dzieje Śląska, 1955, pr. zb. pod red. E. Maleczyńskiej i K. Maleczyńskiego, Warszawa.
 10. Gościcki J., 1910, Import zboża niemieckiego do Królestwa Polskiego, Warszawa.
 11. Historia Polski w liczbach. Górnictwo i przemysł. Budownictwo. Dochód narodowy, 1991, Warszawa.
 12. Historia Polski w liczbach. Rolnictwo. Leśnictwo, 1991, Warszawa.
 13. Jezierski A., 1967, Handel zagraniczny Królestwa Polskiego 1815-1914, Warszawa.
 14. Jezierski A., 1984, Problemy rozwoju gospodarczego ziem polskich w XIX i XX wieku, Warszawa.
 15. Jezierski A., Zawadzki M., 1966, Dwa wieki przemysłu w Polsce, Warszawa.
 16. Klepper A., 1925, Przyczynki do charakterystyki handlu zewnętrznego za lata 1922-1924, "Kwartalnik Statystyczny", t. II, z. 3.
 17. Konopski S., 1928, Ochrona celna w poszczególnych państwach w świetle badań międzynarodowych, Biblioteka Tygodnika "Przemysł i Handel", Warszawa.
 18. Łuczak Cz., 1988, Od Bismarcka do Hitlera. Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze, Poznań.
 19. Mały Rocznik Statystyczny 1931, 1931, Warszawa.
 20. Mały Rocznik Statystyczny 1936, 1936, Warszawa.
 21. Mały Rocznik Statystyczny 1939, 1939, Warszawa.
 22. Missalowa G., Fijałek J., Pełka B., Puś W., 1970, Koncentracja przemysłu włókienniczego (1918-1939), w: Uprzemysłowienie ziem polskich w XIX i XX wieku. Studia i materiały, pr. zb. pod red. I. Pietrzak-Pawłowskiej, Wrocław - Warszawa - Kraków.
 23. Popiołek K., 1965, Górnośląski przemysł górniczo-hutniczy w drugiej połowie XIX wieku, Katowice - Kraków.
 24. Produkcja cukru w Polsce w latach 1913-1922,1922, "Miesięcznik Statystyczny", t. V, z. 2.
 25. Rocznik statystyki przemysłu i handlu krajowego, 1895, zeszyt XVII, Lwów.
 26. Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej 1920/1922, 1923, cz. II, Warszawa.
 27. Rose E., 1922, Bilans gospodarczy trzech lat niepodległości, Warszawa.
 28. Rose A., 1920, Bilans handlowy ziem b. dzielnicy pruskiej, Warszawa.
 29. Rose A., b.d., Rolnictwo w bilansie handlowym b. dzielnicy pruskiej.
 30. Siebeneichen A, 1929, Le port de Dantzig. Dix années de son union économique avec la Pologne 1919-1928, Dantzig.
 31. Siebeneichen A., 1926, Rozwój czy upadek portu gdańskiego, Warszawa.
 32. Staniewicz J., 1991, Związki handlowe ziem polskich z Bałtykiem w latach 1815-1914, Szczecin.
 33. Szatensztejn W., 1921, Zagadnienie stosunków handlowych z Rosją Sowiecką, Warszawa.
 34. Tennenbaum H., 1916, Bilans handlowy Królestwa Polskiego, Warszawa.
 35. Wskaźniki cen w Polsce, 1925, "Kwartalnik Statystyczny", t. II, z. 3.
 36. Wskaźniki cen w Polsce, 1928, "Kwartalnik Statystyczny", tom V, z. 1.
 37. Wydobycie i wytwórczość soli w latach 1913-1921, "Miesięcznik Statystyczny" 1922, t. V, z. 2.
 38. Zasiewy i zbiory w roku 1920/21, 1922, "Miesięcznik Statystyczny" t. V, z. 2.
 39. Zweig F., 1926, O programie gospodarczym Polski, Warszawa.
 40. Żukowski W., 1901-1904, Bilans handlowy guberni Królestwa Polskiego, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0137-3056
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu