BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Korczyńska Maria, Tracz Ewa
Title
Doskonalenie motywowania w organizacji - przykład firmy sieciowej (komunikat)
Refining Motivational Area in a Company: An Example of a Network Company (Conference Announcement)
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 578-587
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Systemy motywacyjne, Motywacyjna funkcja płac, Motywacje pozapłacowe, Kształtowanie wynagrodzeń, Organizacje sieciowe, Studium przypadku
Enterprise management, Motivating systems, Wage incentives functions, Nonwage motivations, Shaping remuneration, Network organisations, Case study
Note
summ.
Abstract
Autorki, na podstawie przeprowadzonych badań (ankiety, sondaże, wywiady) w wybranych organizacjach sieciowych, przedstawiły główne problemy dotyczące motywowania pracowników w firmach sieciowych. Autorki wyciągając wnioski wskazały na potrzebę doskonalenia realizacji funkcji motywacyjnej w tych organizacjach.

The study presents major results of motivation function diagnosis in the network company and improving actions planned in this area. The major diagnosis conclusions are as follows: 1. Each division of the network company requires an appropriate motivation system relevant to its specifics and directed towards its goals, quality, development and staff development. l Managers should acquire more independence and autonomy in motivating their staff; they should also develop their knowledge and competencies required to fulfil motivation function. Therefore these actions are mainly related to the development of managerial and leadership competencies of managers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu