BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szelągowska-Rudzka Katarzyna
Title
Zarządzanie zasobami ludzkimi ku przedsiębiorczości (komunikat)
Managing Human Resources towards Entrepreneurity (Conference Announcement)
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 595-609, bibliogr. 7 poz.
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kapitał intelektualny, Przedsiębiorczość, Przedsiębiorstwo usługowe, Badania ankietowe
Human Resources Management (HRM), Intellectual capital, Entrepreneurship, Service enterprise, Questionnaire survey
Note
summ.
Abstract
Autorka zaprezentowała wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród pracowników różnych firm usługowych z rejonu Trójmiasta i mającego na celu zbadanie skłonności tych organizacji do zachowań przedsiębiorczych (innowacji, kreatywności, . Badanie to wskazało, iż działania przedsiębiorstw usługowych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi nie spełniają w pełni wymagań przedsiębiorczości.

Entreprenuerity is defined as the activity of all employees (also owners, managers), their creativity, possibility to be innovative and resourceful. Entreprenuerity needs to introduce the entrepreneurial strategy, the personnel strategy and the entrepreneurial activity connected with recruitment, development, motivation and evaluation of personnel. Human resource management is treated as a means to ensure entreprenuerity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bieniok H. (red.), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, Pojęcia, funkcje, zasady, zasoby, AE, Katowice 1999.
  2. Bratnicki M., Strużyna J., Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Prace Naukowe AE, Katowice 2001.
  3. Gableta M. (red.), Potencjał pracy w przedsiębiorstwie. Kształtowanie i wykorzystanie, AE, Wrocław 1998.
  4. Łuczak M., Przedsiębiorczość w zarządzaniu firmą, WSE, Warszawa 2003.
  5. Sajkiewicz A. (red.), Zarządzanie potencjałem pracy, SGH, Warszawa 1998.
  6. Szelągowska K., Model projakościowej polityki personalnej w bankach, praca doktorska, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, Sopot 2001.
  7. Szelągowska-Rudzka K., Zarządzanie zasobami ludzkimi dla przedsiębiorczości, Referat na konferencję naukową pt. Uwarunkowania przedsiębiorczości, organizowaną przez Państwową Wyższą Szkolę Zawodową w Tarnobrzegu (wrzesień 2004), rękopis.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu