BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tracz Ewa
Title
Outplacement "zrównoważony" - przypadek zespołu elektrociepłowni wrocławskich KOGENERACJA SA (komunikat)
"Sustainable" Outplacement: A Case Study at KOGENERACJA SA Power Plant (Conference Announcement)
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 611-616, bibliogr. 4 poz.
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Keyword
Zwolnienia monitorowane, Rozwój przedsiębiorstwa, Pracownicy w przedsiębiorstwie
Outplacement, Enterprise development, Employees in enterprise
Note
summ.
Company
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA
Abstract
Autorka omówiła "Program dobrowolnych odejść - PDO", który realizowany był przez Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA przy jednoczesnym ukierunkowaniu na zrównoważony rozwój (ZR) tej organizacji. Outplacement ma w tym przypadku charakter systemowy i strategiczny, pociągać ma za sobą uczestnictwo różnych partnerów lokalnych i jest przede wszystkim oparty nie tylko na aspekcie ekonomicznym, ale też na etycznym, czyli: szacunku do człowieka i jego otoczenia.

The study presents outplacement solutions in one of the companies located in Wrocław: one of them was "The Programme of Voluntary Leaving", successfully introduced by the company in 2002 2003. Some of these solutions also follow towards a sustainable development orientation. These projects are of a systematic nature, they entail participation of local partners, stakeholders; they also involve protection of the employment level and even its increase. Both, their economic and ethical (respect to a human being and his/her environment) aspects are equally important. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. http://www.agenda21.warszawa.um.gov.pl http://www.kogeneracja.com.pl http://www.sw-katarzyna.pl Materiały Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu