BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pietroń-Pyszczek Agata
Title
Identyfikacja oczekiwań pracowników jako element procesu motywacyjnego
Identification of Employees' Expectations as a Part of Motivating Process
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 688-696, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Keyword
Pracownicy w przedsiębiorstwie, Motywowanie pracowników, Zadowolenie z pracy
Employees in enterprise, Motivating employees, Job satisfaction
Note
summ.
Abstract
Zaprezentowano instrumenty diagnozowania i identyfikacji oczekiwań pracowników, które mają służyć lepszemu kształtowaniu procesu motywacyjnego, oraz omówiono wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w 53 przedsiębiorstwach. W badanych firmach stwierdzono brak sformalizowanych procedur badania satysfakcji pracowników, co w znacznym stopniu ogranicza elastyczne i sytuacyjne weryfikowanie procesu motywacyjnego w analizowanych przedsiębiorstwach.

The article concerns a legitimate problem of carrying out the regular research on the employees' expectations as well as a level of their job satisfaction. The potential diagnostic instruments and problems connected with their utilization are also presented. Theoretical considerations are confronted with the results of survey performed in 53 enterprises. In most cases it appears that managerial staff does not utilize proper solutions, which can decrease effectiveness of motivators in enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Berłowski P., Co czują zatrudnieni, „Personel" 1999, nr 3.
  2. Bielecka M., Kołodziejski S., Krokowska J., Badanie opinii pracowników, „Manager" 2002, nr 7.
  3. Borkowska S., System motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1985.
  4. Chełpa S., Nawara L, Kierowanie ludźmi, [w:] Zarządzanie kadrami. Listwan T. (red.), Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2002.
  5. Czarnecki K., Rozwój zawodowy człowieka, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1985.
  6. Kostera M., Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, PWN, Warszawa 2003.
  7. Kudła Sz., Gwiazdy, łańcuchy i pętle. Jak prawidłowo przeprowadzić badanie socjometryczne, „Personel" 2000, l -15 lutego.
  8. Lutyński J., Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1994.
  9. Pocztowski A., Miś A., Analiza zasobów ludzkich w organizacji, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
  10. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wybrane problemy i metody, Stalewski T., Chlebicka E. (red.), Wyd. OWPW, Wrocław 1997.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu