BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piórkowska-Wojciechowska Katarzyna
Title
Wybrane problemy kształtowania i badania lojalności pracowniczej
Selected Problems of Creating and Researching Employee Loyalty
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 697-703, bibliogr. 22 poz.
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Keyword
Polityka personalna, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Lojalność, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Personnel policy, Employees in enterprise, Loyalty, Economic literature analysis
Note
summ.
Abstract
Zaprezentowano koncepcje pojęcia lojalności pracowniczej w odniesieniu do lojalności wobec marki. Podkreślono, iż takie aspekty jak: zachowanie pracownika, jego postawa, emocjonalne przywiązanie, zaangażowanie, kontrakt psychologiczny między pracownikiem a pracodawcą, czy stosowanie pozytywnych wzmocnień powinny być traktowane razem i odzwierciedlać relacje pracownik-pracodawca.

The paper presents the theoretical analysis of loyalty concept in the context of employee loyalty, with reference to brand loyalty. Special attention is paid to creation of employee loyalty in a turbulent environment and to methodological problems related to employee loyalty empirical research. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Antczak Z., Outplacement: nowe postrzeganie zagadnienia odejść pracowników, [w:] Nowe podejścia do zarządzania, Przybyła M. (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 957, Wrocław 2002.
 2. Baldinger A., Rubinson J., Brand Loyalty: The Link between Attitude and Behavior, „Journal of Advertising Research" listopad-grudzień 1999.
 3. Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych, PWN, Warszawa 2003.
 4. Drucker P. F.. Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa 1999.
 5. Falkowski A., Stachiewicz A., Lojalność wobec marki w aspekcie zachowań konsumenckich: Procedura operacjonalizacji pojęcia, „Czasopismo Psychologiczne" 1999, t. 5, nr 4.
 6. Hangtvedt C., Leavitt C., Cognitive. Strength of Established Brands: Memory, Attitudinal and Structural Approaches, jw:] Brand Equity and Advertising, Aaker D., Biel A. (red.), Erlbaum, Hillsdale 1993.
 7. Jacoby J., Chestnut R. W., Brand Loyalty Measurement and Management, John Wiley & Sons 1978.
 8. Jak lepiej wykorzystać wiedzę w przedsiębiorstwie, „Zarządzanie na Świecie" 2000, nr 6.
 9. Jaremczuk K., Szałańska M., Stosunki współdziałania w przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2000.
 10. Kolasińska A., Empowerment — czynnik inspirujący i doskonalący organizacje, [w:] Management Forum 2020, Engelhardt J., Trojak-Trzaskowska M. (red.), Szczecin-Międzyzdroje 2004.
 11. Konecki K., Studia metodologiczne z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa 2000.
 12. Lepiej inwestować w ludzi niż w komputery, „Zarządzanie na Świecie" 1998, nr 6.
 13. Mrówka R., Model przywództwa w otoczeniu burzliwym, [w:] Management Forum 2020, Engelhardt J., Trojak-Trzaskowska M. (red.), Szczecin-Międzyzdroje 2004.
 14. Obłój K., Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002.
 15. Piórkowska-Wojciechowska K., Lojalność pracownika a ryzyko personalne firmy, Wydawnictwo AE, Wrocław (w druku).
 16. Pracownik kluczowy, czyli przyszłościowy, „Personel i zarządzanie" 2004, nr 2.
 17. Przybyła M., Umiejętności pracowników w świetle zmieniających się warunków współczesnego przedsiębiorstwa, [w:] Nowe podejścia do zarządzania, Przybyła M. (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 957, Wrocław 2002.
 18. Reichheld F. F., Najważniejszy jest wskaźnik wzrostu, „Harvard Business Review Polska" maj 2004.
 19. Reichheld F. F., The Loyalty Rules! How Today's Leaders Build Lasting Relationships, Harvard Business School Press, Boston 2001.
 20. Sikorska-Michalak A., Wojnitko O., Słownik współczesnego języka polskiego, WILGA, Warszawa 1996.
 21. Wilkie W., Consumer Behavior, John Wiley & Sons, Nowy Jork 1994.
 22. Zimbardo P. G., Ruch F. L., Psychologia i życie, PWN, Warszawa 1996.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu