BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sowińska Anna
Title
Problem pomiaru stresu organizacyjnego
Measurement Problem in Organizational Stress Research
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 713-722, bibliogr. 12 poz.
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Keyword
Człowiek w przedsiębiorstwie, Obciążenie pracą, Psychologia, Stres psychologiczny
Human in enterprises, Workload, Psychology, Psychological stress
Note
summ.
Abstract
Opisano problem stresu organizacyjnego, który związany jest z funkcjonowaniem człowieka w organizacji, z jego pracą zawodową. Stres ten pojawiając się na wszystkich szczeblach organizacji i w różnorodnych pracach wpływa na jakość życia zawodowego człowieka i tym samym na inne aspekty jego codziennego życia. Autorka podkreśla, iż niezwykle ważne jest podjęcie działań prewencyjnych i szukanie narzędzi do pomiaru stresu w celu obniżania kosztów psychologicznych.

There is a constant increase of interest in the problems of organizational stress — in relation to work psychology as well as to Human Resource Management. The negative implications of stress are twofold: on employees' health and organizational effectiveness. The marked consequences of stress require application of preventive as well as corrective measures — each of them suited to the conditions and requirements of a specific organization. It is here that the researcher encounters difficulties, for there is a variety of adopted theories. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Heszen-Niejodek I., Stres i radzenie sobie — główne kontrowersje, [w:] Człowiek w sytuacji stresu, Heszen-Niejodek I., Ratajczak Z. (red.), Katowice 1996, s. 12-43.
 2. Heszen-Niejodek L, Styl radzenia sobie ze stresem: fakty i kontrowersje, „Czasopismo Psychologiczne" 1997, nr l, s. 7-22.
 3. Heszen-Niejodek L, Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie, [w:] Psychologia, Strelau J. (red.), Gdańsk 2000, s. 465-493.
 4. Fąfrowicz M., Marek T., Wernońska koncepcja stresu, [w:] Źródła stresu. Teoria i badania, Terelak J. (red), Warszawa 1999, s. 13-22.
 5. Kahn R. L., Byosiere Ph., : Stress in Organization, [w:] Handbook of Industrial and Organizational Psychology, Dunnette M. D., Hough L.M. (red.), Palo Alto 1992, s. 609-646.
 6. Ivancevich J. M., Matteson M. T., Stress and Work: A Managerial Perspective, Glenview 1980.
 7. Ratajczak Z., Stres — radzenie sobie — koszty psychologiczne, [w:] Człowiek w sytuacji stresu, Heszen-Niejodek L, Ratajczak Z. (red.), Katowice 1996, s. 65-87.
 8. Ratajczak Z., Człowiek w sytuacji zagrożenia ekonomicznego, „Czasopismo Psychologiczne" 1997, t. 3, nr 2, s. 69-80.
 9. Spendel Z., Moda w psychologii. Pułapki metodologiczne w badaniach nad zarządzaniem ludźmi, [w:] Współczesne problemy zarządzania ludźmi, Kożusznik B. (red.), Katowice 2000, s. 23-36.
 10. Terelak J. F., Psychologia menedżera, Warszawa 1999.
 11. Terelak J. F., Psychologia stresu, Bydgoszcz 2001.
 12. Wrześniewski K., Style a strategie radzenia sobie ze stresem. Problemy pomiaru, [w:] Człowiek w sytuacji stresu, Heszen-Niejodek L, Ratajczak Z. (red.), Katowice 1996, s. 44- 64.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu