BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Witkowski Stanisław A.
Title
Metodologiczne problemy prognozowania efektywności kadr
Methodological Issues of Predicting Personnel Effectiveness
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 733-746, bibliogr. 22 poz.
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Keyword
Metodologia badań, Polityka personalna, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Research methodology, Personnel policy, Human Resources Management (HRM)
Note
summ.
Abstract
Autor, opierając się na dorobku metodologii badań społecznych oraz na własnych doświadczeniach jako eksperta w kwestii programów rekrutacyjnych assessment-center, omówił problemy związane z prognozowaniem efektywności kadr w obecnie niezwykle zmiennym otoczeniu. Dla formułowania prognoz o przydatności zawodowej autor proponuje posługiwać się modelem korelacyjno-regresyjnym. Takie podejście ma na celu trafne określenie efektywności pracownika i zredukowanie do minimum niepewności w tym zakresie, co leży zarówno w interesie pracownika jak i organizacji.

The article presents methodological considerations concerning results of research on the validity of predictions. Methodological considerations are focused on prediction and criterion variables and their mutual relationships. Situational determinants on the validity of effectiveness prediction are also discussed. The author points out deficiencies of linear models based on the multiple regression which are connected with curvilinear character of psychological relationships. The author formulates and proves a thesis concerning mutual integration of methods which are characterized by different levels of psychometric validity. It is also postulated that the majority of methods which are currently used lack a universal value in predicting effectiveness. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych, PWN, Warszawa 2002.
 2. Bycio P., Alvares K.M., Hahn J., Situational Specificity in Assessment-Center Ratings: A Confirmatory Factor Analysis, „Journal of Applied Psychology" 1987, nr 72.
 3. Dale M., Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników, Oficyna Ekonomiczna — Dom Wysyłkowy ABC, Kraków 2001.
 4. Hornowska E., Testy psychologiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2003.
 5. Hunter J. E.,Schmidt F. L., Methods of Meta-Analysis, Newbury Park 1990.
 6. Kompa A., Personalbeschaffung und Personalauswahl, Enke, Stuttgart 1989.
 7. Lievens F., Ośrodki oceny — assessment-centers, [w:] Witkowski T., Nowoczesne metody doboru i oceny personelu, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 8. Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, C. H. Beck, Warszawa 2002.
 9. Magnusson D.. Wprowadzenie do teorii testów, PWN, Warszawa 1981.
 10. Maukisch H., Erfolkskontrollen von Assessment-Center System: Der Stand der Forschung, „Psychologie und Praxis" 1986, nr 30.
 11. Mazur M., Cybernetyka i charakter, PWN, Warszawa 1976.
 12. Nosal C., Zastosowanie prostej analizy sekwencyjnej do zagadnień diagnozy psychologicznej, [w:] Brzeziński .]. (red.), Wybrane zagadnienia z psychometru i diagnostyki psychologicznej, Wyd. UAM. Poznań 1984.
 13. Robertson I.T., Makin P. J.. Management Selection in Britain: A Survey and Critique, „Journal of Occupational Psychology" 1986, nr 59.
 14. Sarges W., Management-Diagnostik, Verlag für Psychologie, C. J. Hogrefe. Göttingen — Toronto — Zurych 1990.
 15. Scholz G., Schuler H., Das Nomologische Netzwerk Des Assessment-Centers: Eine Metaanalyse, „Zeitschrift Für Arbeits Und Organisationspsychologie" 1993, n r 37.
 16. Steinmann H., Schreyögg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1992.
 17. Thorndike R. L.. Personnel Selection. Test and Measurement Techniques, Wiley, Nowy Jork 1949.
 18. Weiuert A. B., Lehrbuch der Organisationspsychologie (wyd. 2), Psychologie Verlags Union, Monachium 1987.
 19. Witkowski T. (red.), Nowoczesne metody doboru i oceny personelu. Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków 1998.
 20. Witkowski S.A., Prognozowanie efektywności kadr — iluzja czy realna możliwość? „Prakseologia" 1994, s. 3 -4.
 21. Witkowski S. A., Psychologiczna, prognoza efektywności kierowania. Możliwości i ograniczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995.
 22. Witkowski S.A., Prognozowanie sukcesów zawodowych na podstawie danych biograficznych, [w:] Witkowski S.A. (red.), Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, t. VI, Prace Psychologiczne LVII, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu