BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rudnicki Leszek (Wydział Zarządzania)
Title
Konsumpcja w gospodarstwach domowych w okresie transformacji systemowej
Consumption in Domestic Households during the Systemic Transformation
Source
Zarządzanie i Marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 65-69, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Gospodarstwa domowe, Społeczne koszty transformacji gospodarczej, Konsumpcja, Poziom konsumpcji
Households, Social costs of economic transition, Consumption, Consumption level
Note
summ.
Abstract
Autor poddał dyskusji zmiany, jakie zaszyły w sytuacji materialnej gospodarstw domowych, a także zmiany ich zachowań konsumpcyjnych w latach 1989-1996. Po oszacowaniu poziomu dochodów realnych przedstawił proporcje, jakie zachodzą pomiędzy miesięcznym wynagrodzeniem oraz kosztami utrzymania polskich gospodarstw domowych i gospodarstw domowych w wybranych krajach. Wiele uwagi poświęcił także zmianom jakie miały miejsce w modelach konsumpcji dóbr i usług nieżywnościowych, a także zmianom w strukturze wydatków.

In this article the author discusses the changes that have taken place in the material situation of domestic households during the years 1989-96. The author assesses their income levels and presents the ratio of monthly salaries and wages the prices of certain perishable goods in Poland and other selected countries. Much attention is paid to the changes that are taking place in the consumption levels of perishable and non-perishable goods, a well as to changes in the spending structure of Polish domestic households over the last few years. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu