BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mendyk-Krajewska Teresa
Title
Rola szyfrów w ochronie informacji : metoda generowania kluczy kryptograficznych
The Role of Ciphers in Information Security
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1998, nr 797, s. 325-335, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Sieci komputerowe, Ochrona danych komputerowych
Computer networks, Computer data protection
Abstract
Omówiono problemy związane z zapewnieniem sieciom komputerowym bezpieczeństwa. Podkreślono rolę szyfrów w ochronie danych przed ingerencją osób do tego nieupoważnionych. Przedstawiono sekwencje pseudolosowe pełniące rolę informacji pomocniczej w realizacji szyfrów oraz zaprezentowano nową metodę generowania kluczy dla potrzeb nowoczesnych systemów kryptograficznych.

Problems related to the security of computer networks have been discussed together with the role of ciphers in data protection. Pseudo-random sequences in ciphers' realization and new key generating method for the needs of modern cryptographic systems have been also presented. (AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu