BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nawrocka Elżbieta
Title
Konkurencja na rynku turystycznym : analiza komparatystyczna regionów Polski
Competition on Tourist Market Comparative Analysis of Polish Regions
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1998, nr 795, s. 9-18, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Rynek turystyczny, Konkurencja rynkowa, Region turystyczny, Konkurencyjność międzynarodowa, Atrakcyjność inwestycyjna
Tourism market, Market competition, Tourist region, International competitiveness, Investing attractiveness
Note
summ.
Abstract
W artykule podjęto próbę przedstawienia problemów związanych z konkurencją na rynku turystycznym w aspekcie regionu. Miary atrakcyjności regionów dla zagranicznych turystów i inwestorów obliczone zostały przy wykorzystaniu metody miary syntetycznej D. Strahl. W celu określenia atrakcyjności turystycznej wytypowano 15 zmiennych diagnostycznych. Do badania przyjęto 10 regionów ekonomiczno-administracyjnych.

The article includes suggestions for competition analysis of the tourist market within the regional approach. It presents the possible application of the synthetic measure, elaborated by Prof. D. Strahl, in comparative analysis of the selected 11 regions (groups of provinces). The tables present the results of comparative analysis, worked out on the basis of 15 selected diagnostic features, shown by attractiveness to investors and by attractiveness to tourists of individual regions.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu