BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rapacz Andrzej
Title
Możliwości rozwoju turystyki w gminach województwa zielonogórskiego
Potential for Tourist Industry Development in the Communes of the Zielona Góra Province
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1998, nr 795, s. 49-62, bibliogr. 1 poz.
Issue title
Gospodarka turystyczna : wybrane zagadnienia jej funkcjonowania
Keyword
Turystyka, Gospodarka turystyczna, Czynniki rozwoju turystyki, Produkt turystyczny, Planowanie przestrzenne
Tourism, Touristic economy, Tourism development factor, Tourist product, Spatial planning
Note
summ., streszcz.
Country
Województwo zielonogórskie
Abstract
Powszechnie uznaje się, że turystyka może być istotnym - chociaż nie jedynym - elementem aktywizacji gospodarczej miejscowości i obszarów posiadających atrakcyjne walory turystyczne. Jednym z takich obszarów jest bez wątpienia woj. zielonogórskie. Celem opracowania jest wytypowanie najbardziej atrakcyjnych pod względem walorów turystycznych gmin tego województwa i skonfrontowanie wyników tej analizy z miejscem turystyki w planach zagospodarowania przestrzennego woj. zielonogórskiego oraz atrakcyjnością gmin dla potencjalnych inwestorów zainteresowanych rozwojem infrastruktury turystycznej. Porównanie tych zjawisk, opisanych określonym zbiorem cech, pozwala na ocenę możliwości rozwoju turystyki w gminach woj. zielonogórskiego, z jednoczesnym uwzględnieniem dotychczasowego stosunku władz samorządowych tych gmin do turystyki jako szansy aktywizacji gospodarczej. (abstrakt oryginalny)

In many regions of Poland the tourist industry already is or may become an important element of economic activation. One of these regions is the province of Zielona Góra. The article presents a possible method of assessing the tourist attractiveness of the communes within the province and their attractiveness for prospective investors. This method has also made it possible to calculate a synthetic index of attractiveness for investors, which in turn allowed determination of a group of communes which may be areas of investment aimed at the development of various elements of tourist infrastructure. The results are compared to the existing documents relating to the development of tourist function, i.e. area development plans at the communal and provincial level. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Analiza stanu istniejącego i możliwości rozwoju turystyki oraz badania marketingowe turystyki przyjazdowej w regionach przygranicznych. Warszawa: PART 1997 (maszynopis).
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu