BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Frąckiewicz Ewa
Title
Innowacje technologiczne w działalności marketingowej przedsiębiorstwa
Technological Innovations in Marketing Performance of a Company
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 179, cz. 1, s. 149-158, bibliogr. 16 poz.
Issue title
Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym
Keyword
Marketing, Teoria innowacji, Innowacyjność przedsiębiorstw, Innowacyjność gospodarki
Marketing, Innovation theory, Enterprise innovation, Innovation economy
Note
summ.
Abstract
Zaprezentowano marketingowe ujęcie innowacji w przedsiębiorstwie i omówiono znaczenie innowacji z punktu widzenia gospodarki, nabywcy jak i przedsiębiorstwa. Przedstawiono również koncepcję rynkowych uwarunkowań sprzyjających wdrażaniu innowacji w marketingu.

Marketing plays the essential role in achieving the marketable success of the enterprise. Marketing is one of the areas in which the innovations can come into being, or for which can come into being. Ability to creating and absorption the innovations will still decide about strength and position of the individual states and the enterprises. The technological innovations in marketing activity of the enterprise - applied for offering the suitably well-chosen product the suitable customer in suitable place and time - determine the form of the relationship between the enterprise and the customer. This in turn unlocks possibility of conquest in customer's consciousness position better than rival possesses, and enterprise helps more quickly even to win this position, thanks to what wins competitive superiority.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Brzeziński M. (red.), Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Difin, Warszawa 2001, s. 35.
 2. Drucker P., Innovation and Enterpreneurship, Broadway Books, New York 1985.
 3. Freeman C., The Economist of Industrial Innovation, F. Finer, London 1982, s. 7, za: W. Janasz (red.), Innowacje w modelach dzialalności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003, s. 53.
 4. Gawlak R., Niektóre typy ograniczeń działań innowacyjnych, „Zagadnienia Naukoznawstwa 1979, nr 4, s. 516.
 5. Gomułka S., Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 1998, s. 194-197.
 6. Grudzewski W. M., Hejduk I. K. (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa 2001, s. 13.
 7. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa s. 195-196.
 8. Hisrich R. D., Peters M. P., Marketing a New Product. It's Planning, Development and Control, California 1978, s. 9, za: A. H. Jasiński, Innowacje techniczne a działalność marketingowa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmiriskiego, Warszawa 1998, s. 7.
 9. Ileczko B., Podstawy typologiczne ogólnej teorii innowacji, „Zagadnienia Naukoznawstwa" 1979, nr 4, s. 499-512.
 10. Jasiński A. H., Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku, KiW, Warszawa 1992, s. 39-45.
 11. Karcz K., p roces dyfuzji innowacji. Podejście marketingowe (Prace Naukowe AE im. Karola Adamieckiego), Katowice 1997, s. 11.
 12. Kotler Ph. , Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994, s. 322.
 13. Pietrasiński Z., Ogólne psychologiczne zagadnienia innowacji, PWN, Warszawa 1970, s. 9.
 14. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 142.
 15. Prahalad C. K., Ramaswamy V., Co-opting customer competence, „Harvard Business Review" 2000, January-February, s. 80.
 16. Szymura-Tyc M., Technologie informatyczne w zarządzaniu marketingowych przedsiębiorstwa ¡jego powiązania z otoczeniem, [w:] Innowacje w marketingu. Młodzi o marketingu, Uniwersytet Gdański, Sopot 2003, s. 120.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu