BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Prudzienica Jerzy
Title
Identyfikacja możliwości inwestycyjnych w turystyce w ujęciu przestrzennym
Identification of Investment Possibilities in Tourist Industry in Territorial Approach
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1998, nr 795, s. 39-48, bibliogr. 2 poz.
Issue title
Gospodarka turystyczna : wybrane zagadnienia jej funkcjonowania
Keyword
Turystyka, Atrakcyjność inwestycyjna, Czynniki rozwoju turystyki
Tourism, Investing attractiveness, Tourism development factor
Note
summ., streszcz.
Abstract
Identyfikacja możliwości inwestycyjnych jest punktem wyjścia do serii działań związanych z przedsięwzięciem gospodarczym i może stanowić zachętę do gromadzenia odpowiednich kapitałów przez potencjalnych inwestorów. Inwestorzy są bowiem zainteresowani nowymi zidentyfikowanymi możliwościami lokowania kapitałów. Jedną z dziedzin gospodarczych, niezwykle dynamicznie rozwijającą się w Polsce, jest turystyka. Nie może więc dziwić duże zainteresowanie instytucji działających w interesie inwestorów Unii Europejskiej i finansujących ze źródeł PHARE studia przed inwestycyjne obejmujące kilka etapów: ogólne studium możliwości, analizę wariantów i ich wstępną selekcję, czyli określenie produktów i przekształcenie pomysłów w projekty inwestycyjne. Propozycja metodologiczna w syntetycznym zarysie ułatwiająca realizację tworzenia ogólnych podstaw decyzyjnych, a więc podpowiadających, w jakich gminach inwestować w turystyce, jest zasadniczym celem niniejszego artykułu. Wnioski dotyczą przede wszystkim postępowania w dalszych etapach szczegółowego projektowania inwestycji turystycznych. (abstrakt oryginalny)

Identification of investment possibilities is the starting point for a series of activities related to industrial enterprise and may be an encouragement for potential investors to accumulate the adequate capital. It is just the investors who are interested in identified possibilities of capital investments. One of the most dynamically developing sectors of Polish economy is the tourist industry. This is the reason for the large interest from the institutions, acting on behalf of the investors from the UE and financing, by means of PHARE funds, the pre-investment studies, including general feasibility studies, variants analysis and their preliminary selection, i.e. determination of the product and transforming the ideas into investment projects. A synthetic presentation of a methodological proposal which, in general, makes it easier to create the general basis for decision-making by giving the hints where, in which communes, and what to invest in within the tourist industry, is the essence of this article. The conclusions refer primarily to the procedures to be applied at further stages of tourist investment projects design. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Berens W., Hawranek P.H.: Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility. Warszawa: UNIDO 1993.
  2. Obrębalski M.: Bank Danych Lokalnych a potrzeby informacyjne samorządu terytorialnego. [w:] Funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Diagnoza i perspektywy. Red. S. Dolata. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 1997.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu