BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Prudzienica Jerzy
Title
Obszary strategii rozwojowej przedsiębiorstw turystycznych
Areas of Development Strategy of Tourist Enterprises
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1998, nr 795, s. 97-106, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Gospodarka turystyczna : wybrane zagadnienia jej funkcjonowania
Keyword
Przedsiębiorstwo turystyczne, Strategia rozwoju przedsiębiorstwa, Otoczenie przedsiębiorstwa, Pozycja przedsiębiorstwa na rynku, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Biznes plan
Tourist enterprises, Company development strategy, Enterprise environment, Business strength, Restructuring of enterprises, Business plan
Note
summ., streszcz.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja zdarzeń gospodarczych, wskazanie miar diagnostycznych oraz metodologii badań i oceny skutków zmian tych zdarzeń dla funkcjonowania i osiągania korzyści w przedsiębiorstwie turystycznym. (skrócony abstrakt oryginalny)

The high rate of economic development in Poland, increasing competition among the domestic tourist enterprises, very real pressure from competing foreign enterprises, and increasing competition from products offered at foreign markets make the basic factors which impel the Polish tourist enterprises to determine their development base and strategy. The questions in which sectors of economy to look for favourable conditions and which sectors to avoid, what methods to use in present status assessment or in future status planning, are the vital dilemmas of any tourist company active in the Polish market for tourist products. Identification of economic phenomena, determining diagnostic measures and the methodology of studying and assessing the results of changes in these phenomena for the functioning and profitability of tourist enterprises are the major subjects of the article.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Badania rynkowe i marketingowe. Red. J. Kramer. Warszawa: PWE 1994.
  2. Bednarski L. i in.: Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. Wrocław: Wyd. AE 1993.
  3. Berens W., Hawranek P.M.: Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility. Warszawa: PWN 1993.
  4. Duliniec E.: Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warszawa: PWN 1995.
  5. Flis A.: Czysty zysk. "Wprost" 1998 nr 12.
  6. Harris P.: Planowanie zysku w hotelarstwie. Warszawa: PWN 1995.
  7. Markowski W.J.: ABC smali bussinesu. Łódź: Marcus 1997.
  8. Obłój K., Trybuchowski W.: Zarządzanie strategiczne. [w:] Zarządzanie. Teoria i praktyka. Red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski. Warszawa 1995.
  9. Pierścionek Z.: Strategie rozwoju firmy. Warszawa: PWN 1997.
  10. Sapijaszka E.: Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Szanse i ograniczenia. Warszawa: PWN 1997.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu