BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczukiewicz Piotr (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Przedsięwzięcia w zakresie tworzenia warunków wzmacniających lojalność klientów
Measures Aimed at Strengthening Customer Loyalty
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 650, s. 63-74, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Budowanie lojalności klienta, Strategia przedsiębiorstwa, Zarządzanie logistyczne, Oczekiwania klientów
Cultivation customer loyalty, Corporation strategies, Logistic management, Customer expectations
Note
summ.
Abstract
Dynamicznie rozwijające się środowisko ekonomiczne, oraz zmieniające się upodobania i oczekiwania klientów stawiają przed producentami i usługodawcami wiele nowych wyzwań. Jednym z nich jest określenie klientów, poznanie ich preferencji oraz wytworzenie z nimi mocnej relacji. W artykule omówiono czynniki pozyskania wierności klienta takie jak: kompresja czasu, wzornictwo przemysłowe, strategia usuwania defektów i programy lojalnościowe.

This article describes measures for the creation of stable links between customers and the firm as a significant value-building factor. These measures relate to the following issues: - reducing process-completion time; - industrial design perceived as the delivery of products and services of high-value to customers; - improving products, services and processes by applying the Six Sigma method; - loyalty programs. The author draws attention to the fact that in the period of weakening economic growth in Poland, customer loyalty and maintaining the customer base are perceived as key tasks for company well-being. These tasks may be carried out, inter alia, by implementing the concept of perceiving time as the company's exceptional and unusually valuable resource. The author highlights the role of industrial design as an instrument that reinforces a com-pany's competitive strength and its ability to exist in the customer's awareness and to win his or her loyalty. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Abt S., Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1998.
  2. Belohlav J.A., The Evolving Competitive Paradigm, „Business Horizons", March-April 1996.
  3. Black A., Wright P.,. Bachman J.E, W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
  4. Laskowska A., Konkurowanie czasem — strategiczna broń przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001.
  5. Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
  6. Strategie wzrostu wartości firmy, pod red. A. Szablewskiego, Poltext, Warszawa 2000.
  7. Wolffgram E., Kearney A.T., Proces integrowania łańcucha dostaw - dotychczasowe tempo i przewidywane kierunki zmian w Europie, SGH, Warszawa, kwiecień 1999.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu