BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Franek Sławomir
Title
Banki na rynku instrumentów pochodnych
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Finansów, 1998, nr 8, s. 7-15
Keyword
Banki, Instrumenty pochodne, Ryzyko, Zarządzanie ryzykiem
Banks, Derivatives, Risk, Risk management
Note
Zsfg.
Abstract
W ostatnich latach można zauważyć wzrastającą aktywność banków na rynku derywatów. Takie instrumenty jak: swaps, futures i opcje stanowią coraz większy udział w całkowitej wielkości aktywów banków. W artykule przedstawiono rodzaje derywatów oraz rodzaje ryzyka, na które narażone są banki uczestniczące w transakcjach derywatami. Zwrócono także uwagę na problemy zarządzania ryzykiem związanym z instrumentami pochodnymi. Ponadto omówiono zagadnienie monitorowania banków na rynku i ich efektywnego nadzorowania.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-3623
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu