BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jóźwiak Agnieszka
Title
Normy kapitałowe i portfele banków amerykańskich w latach 1987-1992
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Finansów, 1998, nr 8, s. 41-47
Keyword
Banki, Aktywa, Ryzyko kredytowe, Ryzyko bankowe
Banks, Assets, Credit risk, Banking risk
Note
Zsfg.
Country
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstract
Banki w USA muszą spełniać kilka obowiązujących je wymogów, dotyczących minimalnego poziomu kapitału. Tradycyjnie wymagana wielkość kapitału była ustalana jako stały, niezmienny procent aktywów banku. W ostatnich latach wymogi kapitałowe zostały zmienione tak, aby wymagany poziom kapitału odzwierciedlał wielkość faktycznie podejmowanego przez bank ryzyka. W opracowaniu przedstawiono sytuację banków amerykańskich i zmiany w ich portfelu po 1987 roku. Banki musiały się wówczas dostosować do wymogów sformułowanych przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-3623
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu