BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Iwin Jolanta
Title
Rozwój możliwości inwestycji kapitałowych przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarki polskiej
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Finansów, 1998, nr 8, s. 25-39
Keyword
Rynek kapitałowy, Inwestycje kapitałowe, Inwestycje własne przedsiębiorstwa, Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Kapitał przedsiębiorstwa
Capital market, Capital investments, Company's own investments, Systemic transformation, Business capital
Note
Zsfg.
Abstract
Przedsiębiorstwa inwestują w rynek kapitałowy obok instytucji finansowych i odgrywają dużą rolę na polskim rynku finansowym. W artykule autorka omówiła możliwości inwestycji kapitałowych przedsiębiorstw w okresie przekształceń systemowych w gospodarce polskiej. Zanalizowała rynek kapitałowy i inwestycje przedsiębiorstw. Do powszechnych metod inwestycji kapitałowych przedsiębiorstw zaliczyła: fundusze inwestycyjne, holdingi, venture capital i transakcje wspomaganego wykupu.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-3623
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu