BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zwolankowski Marek
Title
Bank jako złożony układ adaptacyjny
Banks as the Composed Adapting System
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Finansów, 1998, nr 8, s. 97-112
Keyword
Bankowość, Banki, Zachowania rynkowe, Przekształcenia ustrojowo-systemowe
Banking, Banks, Market behaviour, Systemic transformation
Note
summ.
Abstract
Przedmiotem artykułu jest analiza zachowań dostosowawczych banku w procesie transformacji systemowej gospodarki polskiej. Bank jest tutaj rozpatrywany jako złożony układ adaptacyjny. Autor nakreśla nieuchronne zmiany w strukturach gospodarki, będące efektem transformacji w stronę rynku i odnosi je do parametrów tzw. funkcji przystosowania banków.

To examine the simplicity and composition in present world the approach of Murray Gell-Mann (Nobel Prize winner in Physics) has been used in this article. According to his definition of composed adapting system the basic determinations of bank adapting behaviour have been identified. On this background it has been created the thesis, that there are four fundamental determinations of every bank activity - system of objectives, margin conditions, marketing effectiveness and risk policy. Because the field for this consideration was process of system transformation undertaken in Polish economy, abovementioned determinations has been described in accordance to the changes having place in bank activity environment.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-3623
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu