BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łukasik Wiesław, Fleischer Maciej
Title
Poziom i struktura produkcji przemysłowej województwa gorzowskiego w latach 1990-1995
The Level and the Structure Industry Production Gorzow Region in the Years 1990-1995
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 1999, nr 37, s. 47-63
Keyword
Produkcja przemysłowa, Struktura produkcji, Środki trwałe w przedsiębiorstwie, Rozwój przemysłu, Lokalizacja produkcji przemysłowej
Industrial production, Production structure, Fixed assets in enterprise, Industry development, Industrial production location
Note
summ.
Country
Województwo gorzowskie
Abstract
Artykuł zawiera zagadnienie produkcji przemysłowej w województwie gorzowskim w latach 1990-1995. Omówiono tempo i strukturę produkcji przemysłowej, udział wartości środków trwałych w przemyśle oraz przestrzenne możliwości rozwoju i lokalizacji przemysłu.

The article touches the problems which are related to the industry development in the Voivodeship of Gorzow from 1990 to 1995 and also treats in general about the economic role of fixed assets in the industry and potentiality of industry development and location. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1232-5821
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu