BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalak Robert
Title
Wpływ zmian w ustawie o rachunkowości na obliczanie wskaźników finansowych
Influence Changes in Act of Accountancy to Measure of Financial Ratios
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (11), 2003, nr 972, s. 17-21
Keyword
Analiza wskaźnikowa, Ustawa o rachunkowości, Wskaźniki finansowe
Ratio analysis, Accounting Act, Financial indicators
Note
summ.
Abstract
Artykuł dotyczył tego, jak zmiany w ustawie o rachunkowości z 9 listopada 2000 roku wpłynęły na nowy sposób liczenia wskaźników finansowych. Ze względu na dużą liczbę wskaźników finansowych, w opracowaniu zaprezentowany został wpływ zmian na analizę wskaźnikową.

Changes in the act of accounting cause that ratio analysis ought to be adapted to them. These changes include a financial statement to be a base of Information to count these ratios. It makes users of financial ratios undertake different adapting actions which are mainly connected with a dynamic estimation of a financial situation of an enterprise. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. W. Fałowski: Roczne sprawozdanie finansowe dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń w świetle nowelizacji ustawy o rachunkowości. W: Rachunkowość i auditing na przełomie wieków. Wrocław 2000.
  2. Jak liczyć wskaźniki? "Rachunkowość" 2000 nr 8.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-1278
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu