BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czerkawski Stanisław
Title
Istota kosztów jako kategorii ekonomicznej
Essence of Costs as an Economical Category
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (11), 2003, nr 972, s. 22-27, rys., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Koszty działalności gospodarczej, Teoria kosztów
Economic activities costs, Cost theory
Note
summ.
Abstract
Przedstawiona w artykule próba przypomnienia przez autora, co się kryje za ekonomicznym zjawiskiem koszt, pozwala dostrzegać te jego aspekty, których uwzględnienie jest podstawowym elementem działań dyscyplinujących koszty ponoszone przez podmioty gospodarcze.

The cost is an economical category of which the description and analysis is extensively presented in economical literature. The definition of the notion of cost presents also the legislator in the law on the change of law on the accountancy. The interpretation of the costs in both defamations is not identical. The essence of the cost as an economical category strictly links this notion to the managing process. This article is devoted to the importance of this connection. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Drury C.: Rachunek kosztów. Warszawa: PWN 1995.
  2. Jarugowa A., Maić W., Sawicki K.: Rachunek kosztów. Warszawa: PWE 1983.
  3. Micherda B.: Ustawa o rachunkowości ze skorowidzem. Kraków: Zakamycze 2001.
  4. Nowak E.: Rachunkowość menedżerska. Wrocław: Wyd. AE 1995.
  5. Obłój K.: Strategia organizacji. Warszawa: PWE 1998.
  6. Rachunkowość kosztów - elementy rachunkowości zarządczej. Pod red. D. Sołtys. Wrocław: Wyd. AE 2000.
  7. Rachunkowość - system informacyjny controllingu. Pod red. E. Nowaka. Wrocław: ARMO-TW1O 1993.
  8. Ustawa z 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. DzU nr 113, póz. 1186.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-1278
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu