BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kotapski Roman
Title
Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa - aspekty teoretyczne
Costs Management of an Enterprise - Theoretical Problems
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (11), 2003, nr 972, s. 28-43, rys., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Zarządzanie, Rachunek kosztów, Koszty w przedsiębiorstwie, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Management, Cost accounting, Costs in companies, Enterprise management
Note
summ.
Abstract
Autor podjął próbę odpowiedzi na postawione pytania: czym jest zarządzanie kosztami, jakie funkcje ma spełniać zarządzanie kosztami w całokształcie zarządzania przedsiębiorstwem, co składa się na zarządzanie kosztami, jak mają się podstawowe funkcje zarządzania do zarządzania kosztami.

This article presents main theoretical problems of cost management of a company. The essence, aims, selected tools of cost management and functions of cost accounting are presented in this article. Cost management depends on company's specificity. Quality and efficiency of measurement of costs of company's activities is a very important problem in cost management. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bednarski L.: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE 1998.
 2. Bielski M.: Organizacje - istota, struktury, procesy. Łódź: Wyd. Uniwersytet Łódzki 1996.
 3. Drury C.: Management and Cost Accounting. Wyd. ITP. Wielka Brytania 1996.
 4. Gierusz J.: Rachunek kosztów produkcji sprzężonej. Gdańsk: Wyd. Uniwersytet Gdański 1996.
 5. Griffin R. W.: Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN 1996.
 6. Jarugowa A., Maić W., Sawicki K.: Rachunek kosztów. Warszawa: PWE 1990.
 7. Jarugowa A., Nowak W.A., Szychta A.: Zarządzanie kosztami w praktyce światowej. Gdańsk: Wyd.ODDK 1997
 8. Jarugowa A.: Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warszawa: PWE 1986.
 9. Kotapski R., Zjawin G.: Wybrane problemy wdrażania budżetowania kosztów w przedsiębiorstwie budowlanym. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2000 nr 5.
 10. Leksykon rachunkowości. Red. E. Nowak. Warszawa: PWN 1996.
 11. Maić W.: Pomiar poziomu kosztów w przemyśle. Warszawa: PWE 1969.
 12. Ploszajski T.: Rachunkowość przedsiębiorstw budowlanych. Warszawa: PWE 1984.
 13. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Red. J. Lichtarski. Wrocław: Wyd. AE 1997.
 14. Rachunek kosztów. Tom 1. Red. K. Sawicki. Warszawa: Wyd. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce 1996.
 15. Sawicki K.: Zarządzanie kosztami a polskie prawo bilansowe i podatkowe. W: Zarządzanie kosztami w polskich przedsiębiorstwach w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską. Materiały konferencyjne cz. I. Częstochowa: Politechnika Częstochowska 1999.
 16. Sobańska I.: Rachunek kosztów celu (target costing) w strategicznym zarządzaniu kosztami. "Zeszyty Teoretyczne" nr 45 RG SKwP. Warszawa 1998.
 17. Sołtys D., Mońka J.: Podstawy modelowania rachunku kosztów dla oceny ośrodków odpowiedzialności. W: Restrukturyzacja ekonomiczno-finansowa spółek. Wrocław: Wyd. OTREK 1997.
 18. Sołtys D.: Rachunek kosztów a controlling. W: Rachunkowość w controllingu przedsiębiorstwa. Red. E. Nowak. Warszawa: PWE 1996.
 19. Sołtys D.: Rachunek kosztów. Elementy rachunkowości zarządczej. Red. D. Sołtys. Wrocław: Wyd. AE 1999.
 20. Sladtmuller R.: Księgowość, kalkulacja i sprawozdawczość finansowa w przedsiębiorstwie przemysłowym. Warszawa: PWN 1972.
 21. Steinmann H., Schreyogg G.: Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady. Wrocław: Wyd. Politechnika Wrocławska 1995.
 22. Wudarzewski W.: Aktualne tendencje w kształtowaniu dokumentacji organizacyjnej przedsiębiorstw. W: Restrukturyzacja ekonomiczno-finansowa spółek. Wrocław: Wyd. OTREK 1997.
 23. Zarządzanie. Teoria i praktyka. Red. A.K. Koźmiński i W. Piotrowski. Warszawa: PWN 1996.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-1278
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu