BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kopeć Krzysztof
Title
Rachunkowość zarządcza jako narzędzie wspomagające rozwój zewnętrzny przedsiębiorstwa
Managerial Accounting as a Supporting Tool of Enterprise's External Development
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (11), 2003, nr 972, s. 44-52, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Informacyjna funkcja rachunkowości, Rachunkowość zarządcza, Rozwój przedsiębiorstwa
Information function of accounting, Management accounting, Enterprise development
Note
summ.
Abstract
Przedmiotem opracowania było wskazanie możliwości wykorzystania rachunkowości zarządczej, jako narzędzia wspierającego rozwój zewnętrzny przedsiębiorstwa.

In its development enterprise can choose one of two ways - internal development or external one. External development can be defined as an ongoing process of positive changes affecting enterprise's environment and causing an increase of its value The author points to usefulness of managerial accounting in the process of external development. This means projects on strategic level, which employ huge enterprise's resources and which are highly risky In this context conscious management of such projects seems to be very important. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Drury C: Rachunek kosztów. Warszawa; Wydawnictwo Naukowe PWN 1996.
  2. Ghoshal S , Bartlet! Ch A. Managing across Borders. London: Random House Business Books 1998.
  3. Jaruga A , Nowak W.A., Szychta A.: Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania. Łódź: SWSPiZ w Łodzi 1999
  4. Nowak E. Rachunkowość. Kurs podstawowy Warszawa: PWE 1998.
  5. Parahalad C K., Doz Y. L: The Multinational Mission. New York: The Free Press 1987.
  6. Rymarczyk.:. Internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE 1996
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-1278
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu