BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Edward
Title
Ceny transferowe dla ośrodków odpowiedzialności
Transfer Pricing for Responsibility Centers
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (11), 2003, nr 972, s. 53-57, bibliogr. 2 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Ceny transferowe, Decentralizacja
Enterprise management, Transfer pricing, Decentralization
Note
summ.
Abstract
Rozliczenie transakcji kupna-sprzedaży produktów dokonywanych pomiędzy ośrodkami odpowiedzialności w przedsiębiorstwie, odbywa się przy zastosowaniu wewnętrznych cen rozliczeniowych, określanych mianem cen transferowych. Ceny transferowe powinny być ustalone w taki sposób, by uwzględniały interes trzech stron: naczelnego kierownictwa przedsiębiorstwa, ośrodka odpowiedzialności sprzedającego produkt i ośrodka odpowiedzialności kupującego produkt. W praktyce ceny te mogą być konstruowane przy uwzględnieniu różnych podstaw, którymi mogą być: cena rynkowa, cena negocjowana, koszt wytwarzania produktu, ceny podwójne. Zostały one przedstawione w dalszej części artykułu.

Responsibility centers are an important component of company's controlling system. Transfer pricing is the pricing charged when one center of a company provides goods or services lo another responsibility center. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Rachunkowość w zarządzaniu zdecentralizowanym przedsiębiorstwem. Red. E. Nowak. Warszawa: PWE 2001.
  2. Sojak S.: Ceny transferowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2001.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-1278
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu