BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piechota Robert
Title
Istota i projektowanie rachunku kosztów logistyki
The Essence and Designing of Logistic Cost Accounting
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (11), 2003, nr 972, s. 58-65, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Rachunek kosztów, Logistyka
Enterprise management, Cost accounting, Logistics
Note
summ.
Abstract
Rachunek kosztów w sferze logistyki, stanowi ogół działań w zakresie ewidencji i identyfikacji poziomu i struktury kosztów wraz ze sformułowanymi przesłankami dotyczącymi racjonalizacji tych kosztów. Przedsiębiorstwo zamierzające obserwować własne koszty logistyczne, nie tworzy nowej kategorii kosztów, tylko rozszerza prowadzony już rachunek kosztów o koszty logistyczne, do tej pory ponoszone, ale nie wyodrębnione w takim charakterze. Rachunek kosztów projektowany na potrzeby zarządzania systemem logistycznym powinien umożliwić rejestrację kosztów w przekroju: procesów fizycznego przepływu dóbr rzeczowych, procesów magazynowych i procesów informacyjnych.

The task realisation in a sphere of logistic system needs to bear the expenses. Logistic costs are very important because of their high share in the whole costs of business running. One of the most difficult problems is the separation of logistic costs from total costs of business activity. It is an effect of their dispersion in the other kinds of costs The role of a tool which allows lo settle the most cost-making points in logistic flow processes and their rationalization should fulfill adequately designed logistic cost accounting. It allows lo decrease costs. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Ficoń K.: Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie. Gdynia Impuls Plus Consulting 2001
  2. Hoorvath P., Mayer R : Prozesskoslermchnung. "Conlrolling" 1989, Heft nr 3. Kempka S.: Logistyka - ekonomicznie uzasadniona konieczność. Warszawa. Przybyliński Trening 2001.
  3. Wasowicz A.: Koszty eksploatacji maszyn i urządzeń jako element kosztów logistycznych. "Gospodarka Magazynowa i Logistyka" 2001 nr 9
  4. WeberJ Logankkoslearechnung Berlin 1987.
  5. Weselik A.: Koszty logistyki a rachunek kasztów przedsiębiorstwa. "Logistyka" 1999 nr 2.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-1278
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu