BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalewski Marcin
Title
Wprowadzenie do kalkulacji kosztów w zakładach opieki zdrowotnej
Introduction to Costs Calculation Health Care Institutions
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (11), 2003, nr 972, s. 66-71, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Kalkulacyjny rachunek kosztów, Koszty ochrony zdrowia, Reforma służby zdrowia, Placówki służby zdrowia
Cost accounting calculation, Health costs, Health care reform, Medical facilities
Note
summ.
Abstract
Artykuł poświęcony został problematyce kalkulacji kosztów procedur medycznych oraz procesu leczenia poszczególnych pacjentów w zakładzie opieki zdrowotnej, w związku z rozpoczętą w 1999 roku reformą systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Autor zauważył, że jest to zadanie bardzo trudne, bo zakłady opieki zdrowotnej nie dysponują odpowiednim programem komputerowym ułatwiającym kalkulację kosztów. Ponad to, skomplikowaną rzeczą jest przeprowadzenie kalkulacji kosztów usług medycznych oraz procesu leczenia pacjenta, w przypadku leczenia tych samych jednostek chorobowych, gdzie mogą być zastosowane różne procedury medyczne, leki oraz różny może być czas pobytu pacjenta na oddziale.

Polish health care system has changed a lot during the last three years. Effective management in health care institutions requires accurate information of costs of medical services. This article presents problems of costs calculation in health care institutions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Gajek F.: Novy rachunek kosztów w opiece zdrowotnej. Warszawa: Wydawnictwo Key Text 1999.
  2. Kowalewski M.: Ustalanie kosztów typowych procedur medycznych. Rachunek kosztów w praktyce. Red. E. Nowak. Warszawa : Wydawnictwo Yerlag Dashofer 2002.
  3. Kulis I., Kulis M., Stylo W.: Rachunek kosztów w zakładach opieki zdrowotnej. Kraków: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius" 1999.
  4. Nowak E.: Rachunek kosztów przedsiębiorstwa. Wrocław: Ekspert 2001.
  5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.
  6. Ziegman M., Gajek F.: Metoda oznaczania kosztów jednostkowych procedur medycznych. "Antidotum" 1996 nr 9/10.
  7. Ziegman M., Gajek F.: Metody oznaczania kosztów jednostkowych procedur medycznych, "Antidotum" 1997 nr 9/10.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-1278
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu