BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bednarek Piotr
Title
Analiza zależności między wielkością produkcji, kosztami oraz zyskiem dla produkcji jednorodnej w rachunku kosztów działań
Cost - Volume - Profit Analysis for Homogenous Production Using Activity Based Costing
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (11), 2003, nr 972, s. 72-78, rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Analiza zależności, Analiza koszty-produkcja-zysk, Produkcja, Rachunek kosztów działań
Dependency analysis, Costs-production-pprofit analysis, Production, Activity Based Costing (ABC)
Note
summ.
Abstract
Analiza zależności występujących pomiędzy wielkością produkcji, kosztami oraz zyskiem stanowi bardzo ważny element procesu planowania produkcji w przedsiębiorstwie. Autor przedstawił tę zależność za pomocą dwóch różnych modeli: modelu w ujęciu ekonomicznym i modelu w ujęciu księgowym. W dalszej części przeprowadził analizę porównawczą zmienności kosztów w tradycyjnym rachunku kosztów i rachunku kosztów działań. Na zakończenie przedstawił analizę wrażliwości modelu progu rentowności w ujęciu rachunku kosztów działań.

Cost - volume - profit analysis is an important part of a production planning in a company. There are two models of break even analysis in the scientific literature, i.e. Economic model and accounting model. Because of growing complexity of processes and activities in companies, these two models become not enough accurate. The shortcomings of the models are eliminated in an activity-based model. The activity-based model distinguishes costs' variety on different levels and includes activity volume restrictions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Christensen L., Sharp D.: How ABC Can add Value to Decision Making: Refinements Can Make an Accounting System More Accurate and More Flexible. "Management Accounting" 1993, Vol. 74, Iss. 11.
  2. Drury C.: Rachunek kosztów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1998.
  3. Kapłan R., Atkinson A.: Advanced Management Accounting. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall 1998.
  4. Kapłan R., Cooper R.: Zarządzanie kosztami i efektywnością. Kraków: Oficyna Ekonomiczna 2000.
  5. Kee R.: Evaluating the Economics of Short- and Long-run Production-related Decisions. "Journal of Management Issues" 2001, Vol. 13, Iss. 2.
  6. Nowak E.: Rachunkowość zarządcza. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu 2001.
  7. Woods M.: Economic Choices with ABC: Separate Fixed and Variable Costs and Voila! ABC Becomes Relevant for Decisions. "Management Accounting" 1992, Vol. 70 Iss. 11.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-1278
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu