BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kes Zdzisław
Title
Sprawozdawczość w systemie kontroli budżetowej
The System of Reporting in the Budget Control
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (11), 2003, nr 972, s. 79-84, tab., bibliogr. 1 poz.
Keyword
Kontrola wewnętrzna, Raporty księgowe, Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie
Internal control, Accounting reports, Reporting in enterprises
Note
summ.
Abstract
Podstawowym rodzajem sprawozdawczości związanej z kontrolą budżetową są raporty kontrolne. Ujęte są w nich zestawienia rzeczowe lub finansowe dotyczące różnic pomiędzy wykonaniem a wyznaczeniem i przeznaczone są dla odbiorców wewnętrznych. Celem sporządzania raportów kontrolnych jest ujawnienie zakłóceń procesów zachodzących w jednostce gospodarczej. Artykuł poświęcony został charakterystyce raportów kontrolnych (cechy, częstotliwość, rodzaj odbiorców, szczegółowość, źródła danych).

The article introduces basic aspects of the system of reporting used in process of budget control. It presents different classifying sections between for reports of deviation a realisation and delimitations contained in budgets. Moreover, rules of introduction of supervisory reports as well as their ranges are discussed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Rachunek kosztów. Red. K. Sawicki. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce 1996.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-1278
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu