BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kopiński Adam
Title
Możliwości wykorzystania symulacji w controllingu i rachunkowości zarządczej
The Attempt of Using the Simulation in Controlling and Management Accounting
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (11), 2003, nr 972, s. 85-92, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Studium przypadku, System symulacyjny, Controlling, Rachunkowość zarządcza
Case study, Simulation system, Controlling, Management accounting
Note
summ.
Abstract
Proces podejmowania decyzji na bazie controllingu i rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwie, w którym zachodzą często skomplikowane procesy produkcyjne z udziałem czynnika ludzkiego, przepływem środków pieniężnych jest bardzo trudny, tym bardziej, że skutki pewnych decyzji ujawniają się po pewnym czasie lub są nieodwracalne. Dla takiego wspierania procesu podejmowania decyzji może być wykorzystana metoda symulacji wspomagana techniką komputerową, w której zagadnieniami podstawowymi są: system, symulacja, model i scenariusz. Modele symulacyjne i scenariuszowe umożliwiają decydentom przeprowadzenie analizy scenariuszowej oraz badania wrażliwości stanu finansów przedsiębiorstwa na parametry wewnętrzne i zmiany otoczenia.

The article shows the role of management accounting and controlling in an enterprise, where it is necessary to estimate the results of decisions. Therefore the conception of simulation processes in the enterprise based on models that reflect systems and relations which occur there is used. As a result, the simulations generate alternatives of the enterprise growth in a form of a scenario making use of computer technologies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Cieślicki M., Olkowicz M.: Zarządzanie przez cele. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 1998 nr 6.
  2. Decyzje menedżerskie z Excelem. Red. T. Szapiro. Warszawa: PWE 2000.
  3. Heijden K. van der: Planowanie scenariuszowe w zarządzaniu strategicznym. Kraków: Dom Wydawniczy ABC 2000.
  4. Ignasiak E.: Badania operacyjne. Warszawa: PWE 1996.
  5. Kopiński A., Sahinguvu W.: Prognozowanie planu finansowego w przedsiębiorstwie. W: Komputerowe systemy wielodostępne. Materiały konferencyjne. Bydgoszcz: ATR 1998.
  6. Kopiński A.: Model symulacyjny planu finansowego przedsiębiorstwa. W: Podstawy controllingu. Red. E. Nowak. Wrocław: Wyd. AE 1996.
  7. Kopiński A.: Komputerowy system analizy finansowej SKF. W: Systemy informacyjno-decyzyjne rachunkowości. Wrocław: Prace Naukowe AE nr 690, s. J35-138.
  8. Kopiński A.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Metody i zastosowania. Poznań: WSZiB, Wyd. Forum Naukowe 2001.
  9. Niezgodziński J.: Wykorzystanie narzędzi programu Excel "Szukaj wyniku" i "Solver" w modelu finansowym inwestycji. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2000 nr 6
  10. Pluta W.: Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie. Warszawa:. PWE 1999.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-1278
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu