BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chmielowiec-Lewczuk Magdalena
Title
Cele controllingu finansowego w zakładzie ubezpieczeń majątkowych
Aims of Financial Controlling in Nonlife Insurance Company
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (11), 2003, nr 972, s. 93-100, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Instytucje ubezpieczeniowe, Controlling, Ubezpieczenia majątkowe
Enterprises financial management, Insurance institute, Controlling, Property insurance
Note
summ.
Abstract
Autorka przedstawiła najważniejsze cele controllingu finansowego w zakładzie ubezpieczeń majątkowych. Zakłady ubezpieczeń, ze względu na charakter swojej działalności, muszą szukać rozwiązań w dziedzinie zarządzania finansowymi zasobami, dlatego też controlling finansowy, pod warunkiem, że jest właściwie przygotowany, wdrożony i realizowany, ułatwi tym instytucjom dbanie o wizerunek oraz kondycję finansową.

The paper is about financial controlling in non-life insurance company. U presents place of financial controlling in the whole controlling system and aims of it. The main aim of financial controlling is to make finance management better. The other aims are finance stability, liquidity, solvency, perfect financial condition, high rate of profit of investments, good results in activity, good reinsurance policy, reducing costs and budgeting. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Marciniak S.: Controlling-filozofia, projektowanie. Warszawa: Difin 2001.
  2. Monkiewicz J.: Podstawy ubezpieczeń. T. I i II. Warszawa: Poltext 2000.
  3. Monkiewicz J., Gąsiorkiewicz L., Hadyniak B.: Zarządzanie finansami ubezpieczeń. Warszawa: Poltext 1999.
  4. Sangowski T.: Ubezpieczenia gospodarcze, Warszawa: Poltext 1998
  5. Vollmuth H.J.: Controlling. Planowanie, kontrola, kierowanie. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet 2000.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-1278
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu