BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krzeszowski Wojciech
Title
Identyfikacja i analiza ryzyka planowanych przypływów pieniężnych
Identification and Analysis of the Risk of Planning Cash Flow
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (11), 2003, nr 972, s. 101-107, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Przepływy pieniężne, Analiza ryzyka, Ryzyko
Cash flows, Risk analysis, Risk
Note
summ.
Abstract
Ryzyko planowanych przepływów pieniężnych związane jest z niepewnością co do ich kształtowania się w przyszłości. Istotnymi zagadnieniami związanymi z tym tematem są identyfikacja oraz analiza omawianego ryzyka. Identyfikacja ryzyka przyszłych przepływów pieniężnych polega na określeniu przyczyn, które wiążą się z jego występowaniem. Natomiast analiza będzie związana z próbą określenia wpływu zidentyfikowanych źródeł na wartość przyszłych przepływów pieniężnych. Przedstawione rozważania nie wyczerpują złożonego tematu niepewności związanej z planowanymi przepływami pieniężnymi. Autor ma jednak nadzieję, że uwzględnienie przedstawionych narzędzi analizy z dużym prawdopodobieństwem pozwala na efektywniejsze zarządzanie omawianym ryzykiem.

The risk of planning cash flow is connected with its uncertainty in the future. The important problem is identification and analysis of this risk. The aim of this article is presentation the key problems - in author's opinion - connected with this subject. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Brealey R., Myers S.: Principles of Corporate Finance. McGraw-Hill, USA 1991.
  2. Kaczmarek T.: Zarządzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla praktyków. Gdańsk: ODiDK 1999.
  3. Ostrowska E.: Ryzyko inwestycyjne. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 1999.
  4. Pluta W.: Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE 1999.
  5. Seitz N., Ellison M.: Capital Budgeting and Long-Term Financing Decisions. Orlando: The Dryden Press 1999.
  6. Weston F.J., Copeland T.E.: Managerial Finance. Orlando: The Dryden Press 1992.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-1278
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu