BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarczyk Angelika
Title
Rachunek przepływów pieniężnych w małych jednostkach gospodarczych
Cash Flow Calculation in Small Economic Units
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (11), 2003, nr 972, s. 108-114, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Płynność finansowa, Planowanie finansowe, Rachunek przepływów pieniężnych
Financial liquidity, Financial planning, Cash-flow statement
Note
summ.
Abstract
Zamierzeniem autorki było wskazanie przydatności i zalet informacji finansowej opartej na danych o przepływach pieniężnych dla małych i średnich jednostek gospodarczych, które, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości, są zwolnione z obowiązku sporządzania rachunków z przepływów pieniężnych.

The cash flow is a part of the financial statement, which is prepared by small and middle-sized companies, but it is not obligatory. The aim of this article is to show the importance of this annual statement. Moreover, the article highlights the differences between the profitability of the company (the profit and loss statement) and its payability (cash flow statement). The preliminary turnover of cash, which assists in the process of planning the cash turnover in the company, is presented as a tool for the short-term planning. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bień W.: Planowanie płynności finansowej. "Rachunkowość" 1993 nr 4.
  2. Eljasiak E., Parteka W.: Przepływy gotówkowe - ustalanie, analiza, planowanie, zarządzanie. Gdańsk: ODiDK 1996
  3. Grącki J.: Rachunek przepływów pieniężnych w małych firmach. "Rachunkowość" 1999 nr 5.
  4. Leksykon Rachunkowości. Polsko-angielsko-niemiecki. Warszawa 1992.
  5. Śnieżek E.: Przepływy pieniężne ex post i ex ante. Warszawa: FRR w Polsce 1999.
  6. Śnieżek E.: Rachunek przepływów pieniężnych w teorii i praktyce. Warszawa: FRR w Polsce 1994.
  7. Wędzki D.: Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Kraków: Oficyna Ekonomiczna 2002.
  8. Wiśniewski T., Skoczylas W.: Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Warszawa: FRR w Polsce 2002.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-1278
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu