BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pauka Marek
Title
Analiza cykliczności wydatków środków pieniężnych na przykładzie wybranej grupy kapitałowej
Analysis of Cyclic Recurrence of Expense on the Example of a Capital Group
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (11), 2003, nr 972, s. 125-132, rys., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Przepływy pieniężne, Grupa kapitałowa, Przedsiębiorstwo usługowe, Koszty w przedsiębiorstwie, Outsourcing
Cash flows, Capital group, Service enterprise, Costs in companies, Outsourcing
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawione zostały obliczenia, które są częścią analizy cykliczności przepływów pieniężnych, przeprowadzonej przez autora na podstawie danych grupy powiązanych kapitałowo firm z branży usługowej i dotyczą strony wydatkowej. Grupę tworzą spółka-matka i 5 spółek-córek, które zajmują się szeroko pojętymi usługami outsourcingu, co w konsekwencji powoduje, że w strukturze kosztów najważniejszą rolę odgrywają koszty osobowe.

The maintenance of the liquidity is a very important task for the financial department of every company. The problem is how to synchronize both sides of cash flow in short term. This article shows one of the methods of analyzing expenses cycles on the example a group of capital-related companies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Grzywacz J.: Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem. Warszawa: Difin 2000.
  2. Sierpińska M., Wędzki D.: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWN 1997.
  3. Zając K.: Zarys metod statystycznych. Warszawa: PWE 1994.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-1278
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu