BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wierzbiński Marcin
Title
Zbilansowana karta dokonań w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa
Balanced Scorecard in Creating Company Value
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (11), 2003, nr 972, s. 133-140, rys., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Tworzenie wartości, Strategiczna Karta Wyników, Wartość przedsiębiorstwa
Value creation, Balanced Scorecard (BSC), Enterprise value
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawione zostały zagadnienia związane z wykorzystaniem zbilansowanej karty dokonań, w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa. Szczególną zaletą tego narzędzia, jest możliwość oparcia na nim procesu zarządzania strategicznego oraz zarządzania zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa. Zbilansowana karta dokonań, zdaniem autora, doskonale uzupełnia tradycyjny system monitoringu zorientowanego na wartość przedsiębiorstwa.

In the article the author shows four useful ways of making use of the balanced scorecard in creating company value. Companies that take seriously into consideration the problem of value creation can use the balanced scorecard in: - exemplifying value - oriented strategy, - putting strategy management into practice, - integrating diversified companies, - management intangible assets. The four application of the balanced scorecard help companies their teams towards value creation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Edvinsson L., Malone M.S.: Kapitał intelektualny. Poznaj prawdziwą wartość swego przedsiębiorstwa odnajdując jego ukryte korzenie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2001.
  2. Goold M., Campbell A., Alexander M.: Corporate - Level Strategy. Creating Value in the Multibusiness Company. New York: John Wiley&Sons, Inc. 1994.
  3. Kapłan R.S., Norton O.P.: Using The Balanced Scorecard as a Strategic Management System. "Harvard Business Review". January- February 1996.
  4. Kapłan R.S., Norton O.P.: Having Trouble with Your Strategy? Then Map It. "Harvard Business Review". September-October 2000.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-1278
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu