BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pietrzak Przemysław
Title
Wybrane koncepcje ujęcia czynników kształtujących wartość dla akcjonariuszy (Shareholder Value)
Some of the Conceptions of Factors Influencing Shareholder Value
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (11), 2003, nr 972, s. 141-150, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Analiza rosnącej wartości, Wartość przedsiębiorstwa, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego, Teoria wartości
Shareholder Value Analyse (SVA), Enterprise value, Economic literature analysis, Value theory
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu dokonano przeglądu wybranych koncepcji ujęcia czynników kształtujących poziom Shareholder Value (wartość dla akcjonariuszy). Autor starał się przedstawić te koncepcje, przede wszystkim z punktu widzenia użyteczności informacji uzyskanych tą drogą w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, tak aby możliwe było określenie grupy czynników mających najistotniejsze znaczenie w jej kształtowaniu. Punktem wyjścia rozważań były elementy kształtujące wartość dla akcjonariusza oraz zestaw siedmiu czynników określonych przez A. Rappaporta.

The Shareholder Value is an economical category considering future changes in company value and the impact of risk factors and creating of the return of investment. The choice of appropriate factors influencing the Shareholder Value is a starting point for making decisions concerning Value Based Management. The influence on the value with the use of certain factors enables fitting Shareholder Value for necessary needs and expectation of managers and capital owners. The author tries to present some of the most common conceptions of Shareholder value changes. The aim of this study is to present the different conceptions concerning Shareholder Value from the point of view of the factors and their influence on the level of Shareholder Value in order to describe the group of factors which have the most important meaning in Shareholder Value moulding. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Black A., Wright P., Bachman J., Davies J.: W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy. Kraków: Dom Wydawniczy ABC 2000.
  2. Copeland T., Koller T., Murrin J.: Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm. Warszawa: WIG-Press 1997.
  3. Dudycz T.: Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Wrocław: Wyd. AE 2001.
  4. Rappaport A.: Creating Shareholder Value. A Guide for Managers and Investors. The Free Press 1986.
  5. Rappaport A.: Wartość dla akcjonariuszy - poradnik menedżera i inwestora. Warszawa: WIG-Press 1999.
  6. Walters D.: Developing and Implementing Value - Based Strategy. "Management Decision" 1997 nr 35/10.
  7. Walters D.: The Implications of Shareholder Value Planning and Management for Logistics Decision Making. "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management" 1999 nr 4.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-1278
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu