BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Głuch Krzysztof
Title
Komunikacja z inwestorami jako element tworzenia wartości dla akcjonariuszy
Communication with Investors as a Factor of Creation of Value of Shareholders
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (11), 2003, nr 972, s. 151-160, rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Komunikowanie w biznesie, Formy komunikowania, Wartość przedsiębiorstwa, Efektywne komunikowanie
Business communication, Forms of communication, Enterprise value, Effective communication
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania było zwrócenie uwagi na znaczenie komunikacji z inwestorami, jako środka prowadzącego do wzrostu wartości przedsiębiorstw. Autor podjął próbę określenia narzędzi komunikacji, jakimi niektóre przedsiębiorstwa posługują się, ustalenia adresatów tych zabiegów komunikacyjnych oraz zwrócił uwagę na nowe media komunikacyjne, głównie na możliwości jakie stwarza Internet. Zdaniem autora, przedsiębiorstwo prowadzące efektywną komunikację z inwestorami, podnosi swoją wartość i zgodnie z koncepcją Shareholder Value osiąga cele inwestorów.

The article pays attention to the importance of communication with investors by the process of creation of value for shareholders. The place of the investor's relations in conception of Shareholder Value is defined at the beginning of the article. Next aims and instruments which are used in communication with investors are presented. The article pays attention to profits which could be brought for the company by internet. The article also studies influence of investors relations for creation of value for shareholders and shows necessity of information of the financial community about the current situation of the company. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Black A., Wright P., Bachman J.E.: Shareholder Value für Manager. Frankfurt/Main 1998.
  2. Bötzel S., Schwilling A.: Erfolgsfaktor Wertmanagement. München 1998.
  3. Brealey R.A., Myers S.C.: Podstawy finansów przedsębiorstw. Warszawa 1999.
  4. Copeland T., Koller T., Murrin J.: Wycena: Mierzenie i kształtowanie wartości firm. Warszawa 1997.
  5. Herman A , Szablewski A.: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Warszawa 1999.
  6. Investor Relations. Wiesbaden: Deutscher Investor Relations Kreis 2000.
  7. Rappaport A.: Shareholder Value. Stuttgart 1999.
  8. Strategie wzrostu wartości firmy. Red. A. Szablewski. Warszawa 2000.
  9. Volkart R.: Shareholder Value & Corporate Valuation. Zürich 1998.
  10. Zarządzanie wartością firmy. Red. A. Herman, A. Szablewski. Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-1278
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu