BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Półtorak Bogusław
Title
Formy finansowania spółek celowych w sekurytyzacji
Security Papers in Securitisation Process
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (11), 2003, nr 972, s. 171-176, rys., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Aktywa, Sekurytyzacja aktywów, Wierzytelności, Rynki finansowe
Assets, Asset securitisation, Liability, Financial markets
Note
summ.
Abstract
Artykuł dotyczył zastosowania transakcji sekurytyzacji w celu refinansowania „zamrożonych” aktywów. Sekurytyzacja, to technika finansowania (refinansowania aktywów), polegająca na przekształceniu przez inicjatora transakcji (wierzyciel, bank) zbioru pożyczek w papiery wartościowe. Scalone, ubezpieczone i dodatkowo zabezpieczone pożyczki, kredyty i inne wierzytelności są sprzedawane spółce celowej (SPV – Special Purpose Vehicle), która środki na zakup pozyskuje ze sprzedaży papierów wartościowych opartych na tych aktywach (ABS – Asset Backed Securities). Papierami wartościowymi emitowanymi przez SPV mogą być obligacje, krótkoterminowe papiery dłużne lub certyfikaty dłużne.

The choice of appropriate kind of securities issued by Special Purpose Vehicle (SPY) in the securitisation process is a base to make securitisation transaction successful. As a result of that issue bonds, participation certificates and other securities can be issued. In order to succeed in the issue the choice of right legal basis is very important. Investors seek the construction of the securities issue and the securities redemption that will secure them as well the highest safety as profit higher than other investments. This paper is an attempts of identification of possibilities for the securities issued by SPVs in Poland in context of the worldwide solutions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Asset Backed Securities. Dresdner Kleinwort Benson Research.
  2. Jaworski W., Zawadzka Z.: Bankowość. Warszawa 2001.
  3. Nicoll T.: Introduction to Securitisation. Citadel Financial Systems PLC, wydanie internetowe 1977.
  4. Pavel Ch.: Securitization. Za: A. Kosiński: Sekurytyzacja aktywów. Warszawa 1997.
  5. Planeta W.: Wachlarz z papierów: "Gazeta Bankowa" nr 10, 6-12 marca 2001.
  6. Uyemura D.G., Deventer D.R.: Zarządzanie ryzykiem finansowym w bankach. Warszawa 1997.
  7. Ustawa z 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe. DzU 1936 nr 37, poz. 282.
  8. Ustawa o obligacjach z 29 czerwca 1995 r. DzU nr 83, poz. 420 i nr 118, poz. 574, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-1278
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu