BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kośny Marek
Title
Modelowanie giełdowych stóp zwrotu
Stock Returns Modeling
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (11), 2003, nr 972, s. 177-191, rys., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Giełda papierów wartościowych, Przegląd literatury, Stopa zwrotu akcji
Stock market, Literature review, Stock rate of returns
Note
summ.
Abstract
Autor podjął próbę weryfikacji możliwości zastosowania do opisu polskiego rynku papierów wartościowych, modelu z rozkładami stabilnymi, który zaproponowany był pierwotnie do opisu rynku amerykańskiego. Skrótowo przedstawił także konsekwencje zastosowania różnych modeli dla sposobu rozumienia procesów giełdowych. Jako przedmiot analizy przyjął stopy zwrotu z wybranych akcji oraz wybranych indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GWP) oraz New York Stock Exchange (NYSE).

The aim of this paper is an analysis of two model of stock returns - models based on, respectively, normal and a-stable distributions. Empirical results show, for both - American (NYSE) and Polish (GPW) stock exchanges, better adjustment of a-stable model. In the paper there are some consequences of rejecting of a normal hypothesis (which is still very popular in applications) on behalf a-stable hypothesis. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Baird A. J.: Rynek opcji. Strategie inwestowania i analiza ryzyka. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC 1998.
 2. Butler C.: Tajniki Value at Risk. Praktyczny podręcznik zastosowania metody VAR. Warszawa: Liber 2001.
 3. Fama E.F.: Mandelbrot and the Stable Paretian Hypothesis. "Journal of Business" 1963 vol. 36, s. 420- 429.
 4. Fama E.F.: The Behavior of Stock-Market Prices. "Journal of Business" 1965 vol. 38, s. 34-105.
 5. Fama E.F., Roll R.: Some Properties of Symmetric Stable Distributions. "Journal of the American Statistical Association" 1968 vol. 63, s. 817-836.
 6. Fama E.F., Roll R.: Parameter Estimates for Symmetric Stable Distributions. "Journal of the American Statistical Association" 1971 vol. 66, s. 331-338.
 7. Koutrouvelis I.A.: Regression-Type Estimation of the Parameters of Stable Laws. "Journal of the American Statistical Association" 1980 vol. 75, s. 918-928.
 8. Leitch R.A., Paulson A.S.: Estimation of Stable Law Parameters: Stock Price Behavior Application. "Journal of the American Statistical Association" 1975 vol. 70, s. 690-696.
 9. Mandelbrot B.: The Variation of Certain Speculative Prices. "Journal of Business" 1963 vol. 36, s. 394-419.
 10. Officer R.R.: The Distribution of Stock Returns. "Journal of the American Statistical Association" 1972 vol. 67, s.807-812
 11. Paulson A.S., Holcomb E.W., Leitch R.A.: The Estimation of the Parameters of the Stable Laws. "Biometrika" 1975 vol. 62, s. 163-170.
 12. Peters E.E.: Teoria chaosu a rynki kapitałowe. Nowe spojrzenie na cykle, ceny i ryzyko. Warszawa: WIG Press 1997.
 13. Press S.J.: Estimation in Univariate and Multivariate Stable Distributions. "Journal of the American Statistical Association" 1972 vol. 67, s. 842-846.
 14. Sacała J.: Rozkłady stabilne w statystyce i ekonomii. Praca doktorska. Wrocław: AE 1997 (maszynopis).
 15. Weron A., Weron R.: Inżynieria finansowa. Wycena instrumentów pochodnych. Symulacje komputerowe. Statystyka rynku. Warszawa: WNT 1999.
 16. http://finance.yahoo.com
 17. http://www.dmbos.com.pl
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-1278
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu