BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Humeńczuk Piotr
Title
Wycena obligacji zmiennych za pomocą modelu dwumianowego
Valuation of Convertible Bonds Using Binomial Model
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (11), 2003, nr 972, s. 192-197, rys., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Studium przypadku, Papiery wartościowe, Wycena papierów wartościowych, Obligacje, Model dwumianowy
Case study, Securities, Valuation of securities, Bonds, Binomial model
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu było przybliżenie podstawowych parametrów, jakimi charakteryzują się obligacje zmienne oraz przedstawienie sposobu wyceny takiego papieru wartościowego za pomocą modelu dwumianowego. Autor zaprezentował praktyczne przykłady wyceny obligacji zmiennych dwóch polskich emitentów: Beton Stal i Pia Piasecki.

The main aim of this article is to present one of the methods, which is used in the convertible bonds valuation. Brief characteristics of convertible bonds are presented. The binomial model is widely used in valuation. The author presents two empirical examples from the Warsaw Stock Exchange. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Brach D.: Obligacje zamienne jako źródło pozyskiwania kapitału. Katedra Inwestycji Finansowych i Ubezpieczeń, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.
 2. Buczek S.: Wycena obligacji zamiennych. Cz. II. "Nasz Rynek Kapitałowy", lipiec 1999.
 3. Buczek S.: Ograniczenia wynikające ze stosowanych modeli wyceny obligacji zamiennych. "Nasz Rynek Kapitałowy", wrzesień 1999.
 4. Buczek S.: Wycena obligacji zamiennych. "Nasz Rynek Kapitałowy", lipiec 1999.
 5. Copeland T., Koller T., Murrin J.: Valuation - Measuring and Managing the Value of Companies. New York: John Wiley & Sons, Inc.,1990.
 6. Fabozzi F.J.: Rynki obligacji, analiza i strategie. Warszawa WIG-Press 2000.
 7. Gajewski M.: Podejście dwumianowe do wyceny obligacji zamiennych denominowanych w walutach obcych. Poznań: AE 2000.
 8. Hull J.: Kontrakty terminowe i opcje - wprowadzenie. Warszawa: WIG-Press 1999.
 9. Humeńczuk P.: Obligacje zamienne na polskim rynku kapitałowym. Wrocław: AE 2000 (praca magisterska).
 10. Ingersoll J.: An Examination of Corporate Call Policies on Convertible Securities. "Journal of Finance", maj 1977.
 11. Jajuga K., Kuziak K., Markowski P.: Inwestycje finansowe. Wrocław: Wyd. AE 1997.
 12. Jajuga K., Jajuga T.: Jak inwestować w papiery wartościowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1994.
 13. Tarczyński T.: Opcja przedterminowego wykupu w obligacjach zamiennych: warunki i zastosowanie. "Nasz Rynek Kapitałowy", lipiec 1999.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-1278
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu