BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kogut Joanna
Title
Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera
The Principles of Computer-aided Accounting
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 958, s. 211-217, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Finanse i rachunkowość w zarządzaniu gospodarką narodową
Keyword
Rachunkowość, Ustawa o rachunkowości, Księgi rachunkowe, Komputeryzacja rachunkowości, Informatyczne systemy rachunkowości
Accounting, Accounting Act, Accounting books, Computerization of accounting, Information system of accounting
Note
summ.
Abstract
Autorka przeanalizowała ustawę o rachunkowości z 29 września 1994 roku, pod kątem nowelizacji z 9 listopada 2000 roku, która to nowelizacja wprowadziła istotne zmiany w zasadach rachunkowości, a dokładniej w obszarze prowadzenie ksiąg rachunkowych w związku z zastosowaniem techniki komputerowej i systemów informatycznych w rachunkowości.

As the traditional techniques and forms of accounting are more and more often replaced by computer-aided techniques, it has become necessary to introduce changes in legislation referring to computer-aided accounting. Those changes were included in the amended Accountancy Act and came into force on 1 January 2002. The article attempts a review and classification of changes introduced in the Act that have to be accounted for by economic units in their descriptions of accounting procedures applied, practice of computer-aided accounting, and data protection. Computer technology has turned accountancy into a modern system used for decision making, meeting modern criteria referring to minuteness of detail, speed and form of data transfer to users. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dziedziczak I., Stępniewski J. (red.), System rachunkowości wspomaganej komputerem, SKwP, Warszawa 1999.
  2. Grzegorek A., Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych według znowelizowanej ustawy o rachunkowości, "Vademecum Przedsiębiorcy i Podatnika" 2002 nr 3.
  3. Jakubczyk-Cały E. (red.), Rachunkowość i plan kont dla spółek kapitałowych po zmianie ustawy o rachunkowości i kodeksu spółek handlowych, Difin, Warszawa 2001.
  4. Jarugowa A., Kabałski P., Znowelizowana ustawa o rachunkowości a standardy międzynarodowe, ODDK, Gdańsk 2001.
  5. Kuczyńska-Cesarz A., Zasady rachunkowości - część 1, wykład, Difin, Warszawa 2001.
  6. Rybicki P., Księgowość komputerowa 2002 r., "Prawo Przedsiębiorcy" 2002 nr 2.
  7. Sawicki K. (red.), Podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 2000.
  8. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU nr 121, poz. 591 z późn. zm.
  9. Winiarska K., Komputerowe przetwarzanie danych rachunkowych, "Problemy Rachunkowości" 2001 nr 4 (7).
  10. Winiarska K., Komputeryzacja prac księgowych, [w:] Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych, Red. B. Micherda, Kraków 2001.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu