BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowara Wanda
Title
Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na dochód narodowy kraju goszczącego
Influence of Foreign Direct Investments on National Income of the Host Country
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2004, nr 39, s. 56-83, bibliogr. 68 poz.
Keyword
Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie, Dochód narodowy, Teoria wzrostu gospodarczego, Wzrost gospodarczy
Foreign investment, Direct investments, National income, Economic growth theory, Economic growth
Note
summ.
Abstract
W artykule zanalizowano oddziaływanie dokonywanego przez wielkie korporacje przepływu kapitału w postaci zagranicznych inwestycji na wzrost gospodarczy oraz dochód narodowy kraju goszczącego. W szczególności przedstawiono zagadnienie oszczędności i inwestycji, rachunku dóbr i usług, teorii wzrostu gospodarczego oraz sposobów mierzenia wpływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich na dochód narodowy.

The article presents the influence of foreign direct investments (FDI) on economic growth and national income which is its synthetic measure. The influence of FDI on economic growth may be of multiple nature and the role of investments depends, to some extent, on the assumed theory. Foreign investments can make the income more dynamic through filling in the gap of internal savings, increasing domestic investments and, influencing the domestic investments, they can trigger multiplier changes in the income and bring revenues to the state budget. On the other hand, the FDI restrict the growth of national income if they push out domestic investments or cause a decline in the profits of the domestic investors. Moreover, they influence the national income through the calculus of goods and services. Many problems are caused by the way of measuring the income or its increase caused by foreign investments. The analysis of methodologies applied and the results obtained indicates that a good model has not been worked out yet although the existing models provide information which is useful in the assessment of FDI inflow and how they contribute to competitiveness of the economy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Balasubramanyam V., Salisu M., Sapsford D., Foreign Direct Investment and Growth in EP and IS Countries, "Economics Journal" 1996, Vol. 106.
 2. Barro R., Sala-l-Martin X., Economic Growth, McGraw-Hill, Nowy York 1995.
 3. Barrell R., Pain N., Foreign Direct Investment, Technological Change and Economic Growth within Europe, "The Economic Journal" 1997, Vol. 107.
 4. Bhagwati J., Anatomy and Consequences of Exchange Control Regime, "Studies in International Economic Relations" 1978, No. 10.
 5. Boddewyn J., Theories of Foreign Direct Investment and Divestment: A Classificatory Note, "Management International Review" 1985, Vol. 25, No. 1.
 6. Borensztein E., deGregorio J., Wha.Lee J., How Does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth, NBER Working Papers 1995.
 7. Calderon A., Mortimora M, Peres W., Foreign Investment as a Source of International Competitiveness w: Foreign Direct Investment and Government Catalysts for Economic Restructuring, ed. J. Dunning, R. Narula, Routledge, London&New York 1996.
 8. Chenery H., Strout A., Foreign Assistance and Economic Development, "American Economic Review" 1966, No. 56.
 9. Chudnovsky D., Lopez A., Porta F., Market or Policy Driven? The Foreign Direct Investment Boom in Argentina, Oxford Development Studies 1997, No. 25 (2).
 10. Czerwieniec E., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w gospodarkach krajów wysoko rozwiniętych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1990.
 11. Dooley M., Mathieson F. i D., International Capital Mobility: What Do Savings-Investment Correlation Tell Us?, IMF Staff Papers 1987, Vol. 34, No. 3.
 12. Dunning J., Multinational Enterprises in the Global Economy, Addison-Wesley, Wokingham 1993.
 13. Dunning J., The Role of Foreign Direct Investment in a Globalizing Economy, "BNL Quarterly Review" 1995, No. 2.
 14. Durka B., Chojna J., Udział podmiotów z kapitałem zagranicznym w polskim handlu zagranicznym, w: Inwestycje zagraniczne w Polsce, IKCHZ, Warszawa 1997.
 15. Feldstein M., Horioka C., Domestic Savings and International Capital Flows, "Economic Journal" 1980, Vol. 90.
 16. Feldstein M., Bacchetta P., National Savings and International Investment, NBER Working Paper 1989.
 17. Fiedor B., Bilans płatniczy a wzrost gospodarczy. Perspektywa długookresowa, w: Bilans płatniczy Polski. Wyzwania i zagrożenia, red. U. Płowieć, W. Orłowski, Bellona, Warszawa 1999.
 18. Fiedor B., Neoklasyczna teoria postępu technicznego. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 34, Wrocław 1986.
 19. Figueroa A., Equity, Foreign Investment and International Competitiveness in Latin America, "Quarterly Review of Economics" 1998, Vol. 38.
 20. Graham E., Anzai N., The Myth of a De Facto Asian Economic Bloc: Japan's Foreign Investment, "The Columbia Journal of World Business" 1994, No. 24 (3).
 21. Griffin K., Foreign Capital, Domestic Savings and Economic Development, Bulletin of Oxford University, Institute of Economics and Statistics 1970.
 22. Gruben W., McLeod D., Capital Flows, Savings, and Growth in the 1990s, "The Quarterly Review of Economics and Finance" 1998, Vol. 38, No. 3.
 23. Helpman E.,, A Simple Theory of International Trade with Multinational Corporations, "Journal of Political Economy" 1984, Vol. 92.
 24. Hill H., Foreign Direct Investment and East Asian Economic Development, "Asian Pacific Economic Literature" 1990, No. 4.
 25. Hood N., Young S., The Economics of Multinational Enterprise, London 1979.
 26. Kojima K., A Macroeconomic Approach to Foreign Direct Investment, "Hitotsubashi Journal of Economics" 1973, No. 4.
 27. Kojima K., International Trade and Foreign Investment: Substitutes or Complements, "Hitotsubashi Journal of Economics" 1972. No. 4.
 28. Krugman P., Increasing Returns and Economic Geography, "Journal of Political Economy" 1991, Vol. 99.
 29. Kwasi Fosu A., Primary Exports and Economic Growth in Developing Countries, "The World Economy" 1996, Vol. 19, No. 4.
 30. Lall S., Mohammad S., Foreign Ownership and Export Performance in the Large Corporate Sector of India, w: Transnational Corporations and International Trade and Payments, ed. H. Grey, Routledge, London 1993.
 31. Lecraw D., Some Evidence on Transfer Pricing by Multinational Corporations, w: Multinational Corporations, ed. M. Casson, Edward Elgar Publishing Limited, London 1990.
 32. Levy D., International Production: Trends and Issues, "STI Review" 1993, No. 13.
 33. Liberda B., Inwestycje zagraniczne, oszczędności wewnętrzne i polityka gospodarcza, w: Kapitał zagraniczny w Polsce, red. Z. Sadowski, Bellona, Warszawa 1999.
 34. Liberda B., Oszczędności w teoriach konsumpcji i wzrostu, "Ekonomista" 1996, nr 3.
 35. Loo F., The Effect of Foreign Direct Investment on Investment in Canada, "The Review of Economics and Statistics" 1977, No. 3.
 36. Lubitz R., The United States Direct Investment in Canada and Canadian Capital Formation w: R. Caves, G. Reuber, Capital Transfers and Economic Policy: Canada 1951-1962, Harvard Press University, Cambridge 1971.
 37. Malley J., Moutos T., A Prototype Macroeconomic Model of Foreign Direct Investment, "Journal of Development Economics" 1994, No. 43.
 38. Mello L., Foreign Direct Investment-Led Growth: Evidence from Time Series and Panel Data, Oxford Economic Papers 1999, No. 51.
 39. Mińska E., Ewolucja teorii i praktyki współczesnych międzynarodowych stosunków gospodarczych, w: Teoretyczne i empiryczne aspekty współczesnych międzynarodowych stosunków gospodarczych, red. T. Rynarzewski, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
 40. Moody G., Role of Foreign-Owned Affiliates in the U.S. Economy in Foreign Direct Investment in the United States, U.S. Department of Commerce, August 1991.
 41. Naujoks P., Schmidt K., Foreign Direct Investment and Trade in Transition Countries: Tracing Links - A Sequel, Kiel Institute of World Economics Working Paper No. 704, Kiel 1990.
 42. Nazmi N., The Impact of Foreign Capital on the Brazilian Economy, "The Quarterly Review of Economics and Finance" 1998, Vol. 38, No. 3.
 43. Needleman L., Lace S., Lacey R., Seagrave J., Balance of Payments Effects of Private Foreign Investment: Case Studies of Jamaica and Kenya, UNCTAD, Geneva 1970.
 44. Nowara W., Impact of Foreign Direct Investment on Host Countries Balance of Payments, w: Financial Reform in Emerging Market Economies, ed. T. Kowalski, Poznań University of Economics, Poznań 1997.
 45. Nowara W., Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na gospodarkę kraju goszczącego, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.
 46. Nyatepe-Coo A., Foreign Direct Investment and Economic Growth in Selected LDCs, 1963-92, w: Handbook on the Globalization of the World Economy, ed. A. Levy-Livermore, Edward Elgar, London 1998.
 47. Olesiński Z., Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w procesie transformacji społeczno-ekonomicznej w Polsce, w: Inwestycje zagraniczne, materiały konferencyjne, Wrocław 1997.
 48. O'Sullivan P., Determinants and Impact of Private Foreign Investment in Host Countries, "Monetary International Review" 1985, Vol. 25, No. 4.
 49. Ozawa T., Foreign Direct Investment and Economic Development, "Transnational Corporations" 1992, Vol. l. No. 1.
 50. Penner R., The Benefits of Foreign Investment in Canada, "Canadian Journal of Economics and Political Science" 1966, No. 32.
 51. Pezzey J., Economic Analysis of Sustainable Growth and Sustainable Development, World Bank Working Papers 1989, No. 15.
 52. Płowiec U., Deficyt handlu zagranicznego Polski - zagrożenia i wyzwania, w: Handel międzynarodowy i inwestycje zagraniczne w latach dziewięćdziesiątych, red. J. Rymarczyk, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 801, Wrocław 1998.
 53. Porter M., Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York 1990.
 54. Purvis D., Technology, Trade and Factor Mobility, "Economic Journal" 1972 Vol. 82, No. 327.
 55. Romer P., Increasing Returns and Long-run Growth, "The Journal of Political Economy" 1986, Vol. 94.
 56. Rosentein-Rodan P., International Aid for Underdeveloped Countries, "The Review of Economics and Statistics" 1961, No. 43.
 57. Schmitz A., Helmberger R., Factor Mobility and International Trade: Case of Complementality, "American Economic Review" 1970, September.
 58. Smits W., Foreign Direct Investment and Export and Import Value, "De Economist" 1988, No. 1.
 59. Solow R., Technical Progress, Capital Formation and Economic Growth, "American Economic Review" 1962, Vol. 52.
 60. Tesar L., Saving, Investment and International Capital Flows, "Journal of International Economics" 1991, Vol. 31, No. 1-2.
 61. Weisskopf T., The Impact of Foreign Capital Inflow on Domestic Savings in Underdeveloped Countries, "Journal of International Economics" 1972, No. 2.
 62. World Competitiveness Report 1994, World Economic Forum, Lozanna 1994.
 63. World Investment Report 1983, Salient Feature and Trends in Foreign Direct Investment, UNCTAD, New York 1983.
 64. World Investment Report 1992, Transnational Corporations as Engines of Growth, UNCTAD, New York 1992.
 65. World Investment Report 1996, Investment, Trade and International Policy Arrangements, UNCTAD, New York and Geneva 1996 .
 66. World Investment Report 1999, Foreign Direct Investment and the Change of Development, UNCTAD, New York and Geneva 1999.
 67. WTO Annual Report 1996 - Trade and Foreign Direct Investment, www. wiwi.unihalle.de
 68. Wysokińska Z., Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na konkurencyjność eksportu. Aspekty porównawcze Polski z krajami Azji Południowo-Wschodniej, "Ekonomista" 1996, nr 2.
 69. Zorska A., Ku globalizacji, PWN, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
1641-2168
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu